Paginacija

Utjecaj tehnoloških postupaka n apromijene mliječne masti
Utjecaj tehnoloških postupaka n apromijene mliječne masti
Darija Grgić
Mliječna mast se u mlijeku nalazi u obliku globula obavijenih adsorpcijskom membranom koja stabilizira mliječnu mast u okolnoj sredini mlijeka. Promjene nastale u membrani globule mliječne masti (MFGM–Milk Fat Globule Membrane) neizbježne su i izravno ovise o vrsti mlijeka, ali i zdravstvenom stanju životinje, stadiju laktacije, kao i postupanju s mlijekom nakon mužnje te vrsti i stupnju obrade mlijeka i mliječnih proizvoda. Mehanički utjecaji kao što su miješanje i transport,...
Utjecaj turizma na razvoj ruralnog područja
Utjecaj turizma na razvoj ruralnog područja
Maja Kutlača
Namjera ovoga rada je osvrnuti se na trenutne promjene u turizmu i kakav ima utjecaj na razvoj ruralnog područja. Definicija ruralnog područja nam ukazuje na slabo razvijen prostor, nedostatne infrastrukture i nepovezanost ali koji obiluje postojanom i sačuvanom prirodnom ljepotom, materijalnom i nematerijalnom baštinom, autentičnošću, bogatom tradicijskom ostavštinom i lokalnom pričom. U vremenu globalizacije, rutinskog života, nedostatku vremena javljaju se i drugačiji...
Utjecaj ulaska RH u EU na trošarine na energente i el. energiju
Utjecaj ulaska RH u EU na trošarine na energente i el. energiju
Ante Kurbaša
Država 21. stoljeća, kao uostalom i suvremena država, s punim pravom se može nazvati ''poreznom državom''. Porezi su postali sveprisutni kako u poslovnom životu gospodarskih subjekata, tako i u privatnoj sferi građana. Tako jedan od prihoda su posebni porezi odnosno trošarine. To su posebni podsustavi poreza na promet. Prve trošarine spominju se još u 16. stoljeću i prva zemlja koja je uvela ovaj oblik poreza bila je Nizozemska, dok ih je Republika Hrvatska preuzela 1993. godine....
Utjecaj uvođenja eura na inflaciju i životni standard građana Republike Hrvatske
Utjecaj uvođenja eura na inflaciju i životni standard građana Republike Hrvatske
Antonela Tomljenović
Hrvatska je 2022. godine konačno ispunila sve kriterije te je s time započela posljednju etapu procesa uvođenja eura. U postupku uvođenja eura sudjeluje iznimno puno dionika - od tijela javnih vlasti i regulatora, banaka i poduzetnika do građana. Prije postupka euroizacije svaka država provodi analizu koristi i troškova te prema tome donosi odluku o opravdanosti pristupanja države eurozoni. Brojni su razlozi za prihvaćanje eura kao službene valute, a jedan od glavnih argumenta...
Utjecaj vremena skladištenja na neke od parametara kvalitete djevičanskog maslinovog ulja
Utjecaj vremena skladištenja na neke od parametara kvalitete djevičanskog maslinovog ulja
Tamara Ljulj
Ispravan način čuvanja djevičanskog maslinovog ulja znatno utječe na njegovu kvalitetu. U ovom radu prikazane su promjene pojedinih svojstava koje se javljaju prilikom čuvanja djevičanskog maslinovog ulja. U tom smislu u radu su provedena ispitivanja nekih od parametara kvalitete kako bi se utvrdile promjene istih tijekom 18-mjesečnog čuvanja ulja u inox spremniku na temperaturi od 15-21°C. Rezultati provedenih istraživanja su pokazali porast vrijednosti slobodnih masnih kiselina...
Utjecaj zaraze nematodama na prinos rajčice Matissimo na različitim podlogama
Utjecaj zaraze nematodama na prinos rajčice Matissimo na različitim podlogama
Ivna Podrug
Kroz zadanu temu pristupnica će proučiti dostupnu srtučno-znanstvenu literaturu vezanu za temu ovoga Završnog rada. Kako bi obradila zadanu temu pristupnica će sudjelovati u postavljanju i praćenju pokusa. Nadalje, detaljno će interpretirati prikupljene podatke iz pokusa. Na osnovu dobivenih rezultata procijeniti će mogućnost primjene Biostimulatora i različitih podloga rajčice u kontroli nematoda Meloidogyne spp. koje su uzrokuju značajne gospodarske štete pri uzgoju...
Utjecaj zdravstvenog turizma na razvoj ekonomskih i prostornih kapaciteta općine Generalski Stol
Utjecaj zdravstvenog turizma na razvoj ekonomskih i prostornih kapaciteta općine Generalski Stol
Marina Kasunić
Da bi se uspješno provodio sam postupak planiranja i u konačnici izradio plan za organizaciju lokalnog prostora, potrebne su nam određene teorijske smjernice kojih se svaki planer i stručnjaci u određenim područjima u organizacijama moraju pridržavati. Postoje razne teorijske smjernice kao što su smjernice oko samog planiranja razvoja, teorije održivog razvoja, razne metode izrade i ostvarivanja planova kojih se planeri moraju držati radi uspješne izvedbe postavljenog plana te u...
Utjecaj čuvanja plodova u morskoj vodi na kvalitetu djevičanskog maslinovog ulja
Utjecaj čuvanja plodova u morskoj vodi na kvalitetu djevičanskog maslinovog ulja
Lucija Kardum
Dugotrajno i neprikladno skladištenje plodova maslina može značajno smanjiti kvalitetu djevičanskog maslinovog ulja. Potapanje u morskoj vodi je tradicionalna i još uvijek vrlo česta metoda očuvanja plodova masline u Hrvatskoj (Koprivnjak i sur., 1999.). U radu su provedena ispitivanja nekih parametara kvalitete da bi se odredile promjene koje uzrokuje čuvanje plodova maslina prije prerade u ulje. U ovom radu prikazane su promjene pojedinih svojstava djevičanskih maslinovih ulja...
Uzgoj maslene u zaleđu Vodica
Uzgoj maslene u zaleđu Vodica
Zvonimir Storić
Cilj ovog rada je analizirati trenutno stanje maslinarstva na širem području Vodica. Poljoprivreda je od davnina značajno zanimanje velikog broja stanovnika Vodica i vodičkog zaleđa. U prijeratnom razdoblju su najzastupljenije kulture bile vinova loza, višnje, žitarice, te u manjoj mjeri masline. Uz biljnu proizvodnju, stočarstvo je također bilo izrazito zastupljeno na širem području Vodica. Danas na vodičkom području, najzastupljenije biljne kulture jesu maslina i vinova loza....
Uzgoj maslina u području općine Marina
Uzgoj maslina u području općine Marina
Ivana Jakus Palada
Na području Dalmacije poljoprivreda je od davnina jedna od važnijih djelatnosti, pa tako i u općini Marina. Od voćnih kultura najviše se uzgajaju maslina (koja prevladava), vinova loza, smokva i bajam. Ostale poljoprivredne kulture uzgajaju se u značajno manjem obimu i to uglavnom u okućnicama. Uzgoj masline u području općine Marina obilježavaju male poljoprivredne površine i tipičan krški krajobraz. U zadnje vrijeme sve više raste interes za uzgoj masline, osim što...
Uzgoj, primjena i održavanje cvjetnih vrsta na terasama i balkonima s osvrtom na grad Knin
Uzgoj, primjena i održavanje cvjetnih vrsta na terasama i balkonima s osvrtom na grad Knin
Glorija Filipović
U radu se obrađuju teme uzgoja, primjene i održavanja cvjetnih vrsta na balkonima i terasama. Od davnina je poznato kako se uređenju terasa i ostalih vanjskih dijelova domova poklanjala velika pažnja, počevši od vrste cvijeća koje se na istima nalazilo, do njihove brojnosti te izgleda, odnosno ljepoti kojom su plijenili pažnju znatiželjnih pogleda. Danas jednako tako uređenje balkona i terasa zahtijeva veliku pažnju, ali prije svega znanje o pojedinim vrstama cvijeća, kako ih i...
VETROPACK d.d.
VETROPACK d.d.
Brankica Jurišić
Vetropack je tvornica za proizvodnju i recikliranje staklene ambalaže. Svoj početak zabilježio je u Švicarskoj 1960.godine, da bi zbog sve veće potražnje za staklenom ambalažom, započeo proširivanje i na tržišta drugih država, među kojima je i Hrvatska. Proširenje na hrvatsko tržište bilo je 1996. godine kada je preuzeo tadašnju tvornicu Straža. Od tada Vetropack iznimno ulaže u tvornicu u Hrvatskoj kao i u ostale staklane koje se nalaze u Austriji, Češkoj, Slovačkoj i...

Paginacija