Paginacija

Utjecaj opterećenja trsa pupovima na prinos i kvalitetu grožđa sorte Cardinal na kordonskom
 uzgojnom obliku
Utjecaj opterećenja trsa pupovima na prinos i kvalitetu grožđa sorte Cardinal na kordonskom uzgojnom obliku
Petar Matak
Cilj ovog rada bio je utvrditi utjecaj različitog intenziteta rezidbe (opterećenja trsa) na prinos, elemente prinosa i kvalitetu stolnog grožđa sorte Cardinal na dvokrakom kordonskom uzgojnom obliku u agroekološkim uvjetima nasada „Požarevica“. U nasadu je postavljen pokus koji obuhvaća 3 različita inteziteta rezidbe: 1. Kontrolna varijanta (rez na 2 pupa) : 5 kratkih reznika sa 2 pupa koji daju ukupno opterećenje od 10 pupova po čokotu; 2. Varijanta (rez na 3 pupa): 5 kratkih...
Utjecaj osobnih, psiholoških i društvenih čimbenika na ponašanje potrošača
Utjecaj osobnih, psiholoških i društvenih čimbenika na ponašanje potrošača
Katarina Šljivić
Ponašanje potrošača izrazito je kompleksan proces jer promatra potrošača kao pojedinačnog člana društva koji ima svoja individualna obilježja. Prema Kesić ponašanje potrošača može se definirati kao proces pribavljanja i konzumiranja proizvoda, usluga i ideja od potrošačke jedinice te uključuje i poslijeprodajne procese koji obuhvaćaju vrednovanje i poslijeprodajno ponašanje. Ponašanje potrošača ovisi o mnogim čimbenicima koji ovise o samoj osobnosti pojedinca te o...
Utjecaj poslovne krize na vrijednosno ulaganje
Utjecaj poslovne krize na vrijednosno ulaganje
Ivan Križanović
Ovaj završni rad istražuje utjecaj poslovne krize na vrijednosno ulaganje, s posebnim naglaskom na ulaganje u dionice. Proučavamo povijest vrijednosnog ulaganja i ključne figure poput Benjamina Grahama, Davida Dodda, Warrena Buffetta, Franciska Garcíe Paramésa, Charlieja Mungera, Johna C. Bogla, Petera Lyncha, Terryja Smitha i Teda Weschlera. Također analiziramo filozofiju vrijednosnog ulaganja, načelo sigurnosne granice te različite stilove ulaganja. Prikazujemo glavne vrste...
Utjecaj psiholoških faktora na potrošačko ponašanje
Utjecaj psiholoških faktora na potrošačko ponašanje
Jelena Grabić
Potrošačko ponašanje je kompleksno i raznoliko, oblikovano jedinstvenim životnim iskustvima, društvenim interakcijama i osobnim karakteristikama svakog pojedinog potrošača. U ovom završnom radu istražuje se utjecaj psiholoških faktora na ponašanje potrošača. Ključne faze procesa potrošačkog ponašanja, poput prepoznavanja potreba, pretraživanja informacija i donošenja odluka o kupovini, podložne su utjecaju psiholoških faktora. Percepcija, motivacija, stavovi i...
Utjecaj različitih gnojiva na kvalitetu presadnica Petunia x hybrida "Duvet Pink"
Utjecaj različitih gnojiva na kvalitetu presadnica Petunia x hybrida "Duvet Pink"
Marko Ćorić
Petunia hybrida L. je jednogodišnja cvjetna vrsta koja se u velikoj mjeri koristi za gredice, sandučiće na prozoru, posude, viseće košare itd. Cilj istraživanja je bio ispitati utjecaj različitih vrsta gnojiva na morfološke karakteristike presadnica petunije, te utvrđivanje najprikladnije koncentracije gnojiva kako bi se dobile najkvalitetnije presadnice petunije „Duvet pink“. U pokusu su korištene dvije vrste tekućih gnojiva, Magnicvet i Magnihortal s šest varijanti....
Utjecaj različitih rodova kvasaca na vino sorte pošip
Utjecaj različitih rodova kvasaca na vino sorte pošip
Andrej Uremović
Cilj ovog rada bio je utvrditi utjecaj različitih rodova kvasaca na sastav isparljivih spojeva vina Pošip. Uzorci vina Pošip proizvedeni su korištenjem dvaju rodova kvasaca: uzorak I (Saccharomyces cerevisiae ) i uzorak II (Torulaspora delbrueckii). Isparljivi spojevi izolirani su pomoću mikroekstrakcije vršnih para na krutoj fazi (HS-SPME) i analizirani vezanim sustavom plinska kromatografija-masena spektrometrija (GC-MS). U uzorku I identificirano je 22 spoja što predstavlja ukupno...
Utjecaj soja kvasca na isparljive spojeve vina Graševine
Utjecaj soja kvasca na isparljive spojeve vina Graševine
Marija Lizatović
Cilj ovog rada bio je utvrditi utjecaj različitih sojeva kvasaca na sastav isparljivih spojeva vina Graševine. Uzorci vina Graševina proizvedeni su korištenjem dvaju sojeva kvasaca, Bollicine (GB) (Saccharomyces cerevisiae var. bayanus) i Lalvin EC1118 (GEC) (Saccharomyces cerevisiae var. bayanus). Isparljivi spojevi izolirani su pomoću mikroekstrakcije vršnih para na krutoj fazi (HS-SPME) i analizirani vezanim sustavom plinska kromatografija-masena spektrometrija (GC-MS). U uzorku GB...
Utjecaj soja kvasca na kemijski sastav vina Graševina
Utjecaj soja kvasca na kemijski sastav vina Graševina
Tamara Skorić
Kvasci predstavljaju najvažniju skupinu mikroorganizama u proizvodnji vina jer bez njih proizvodnja kvalitetnog vina je nemoguća. Uloga kvasca u vinarstvu najvažniji je element koji razlikuje vino od soka grožđa.Cilj ovog završnog rada je odrediti kako soj kvasca utječe na fizikalno-kemijske parametre vina i nakemijski profil isparljivih spojeva vina Graševina proizvedenog ˝sur lie˝ metodom.Uzorci vina Graševina proizvedeni su korištenjem dva soja kvasaca, “ZYMAFLORE®...
Utjecaj soja kvasca na kemijski sastav vina Merlot
Utjecaj soja kvasca na kemijski sastav vina Merlot
Ivana Džepina
Bez kvasaca nema vrenja mošta ni njegove pretvorbe u vino. Uzorci vina Merlot proizvedeni su korištenjem dva soja kvasaca, „ZYMAFLORE® GranZin” i „FERMOL PremierCru”. Cilj rada je utvrditi utjecaj tih dvaju sojeva kvasaca na kemijski sastav vina (pH, ukupna kiselost, količina alkohola, hlapive kiseline,slobodni SO2, vezani SO2, ukupni SO2, pepeo i ekstrakt). Također, cilj rada je ustanoviti razlike u sastavu isparljivih spojeva vina Merlot. Za izolaciju isparljivih spojeva...
Utjecaj strukture kapitala na poslovni rezultat malih i srednjih poduzeća u Republici Hrvatskoj
Utjecaj strukture kapitala na poslovni rezultat malih i srednjih poduzeća u Republici Hrvatskoj
Miradije Birkić
Tema ovog završnog rada je „Utjecaj strukture kapitala na poslovni rezultat malih i srednjih poduzeća u Republici Hrvatskoj“. Strukturom kapitala se smatra kombinacija različitih vrijednosnica kojima se poduzeće koristi za pribavljanje kapitala koji potom služi poduzeću za daljnje financiranje. Poznato je da su mala i srednja poduzeća zbog svoje veličine specifičan sektor ekonomije i kao takva su čest predmet različitih istraživanja. Mala i srednja poduzeća imaju...
Utjecaj stupnja zrelosti na udio ulja i fenolnih spojeva u plodovima maslina sorte Oblica
Utjecaj stupnja zrelosti na udio ulja i fenolnih spojeva u plodovima maslina sorte Oblica
Danijela Vrdoljak
Na sastav i svojstva djevičanskog maslinovog ulja utječu priroda i čovjek. Od velikog broja prirodnih i ljudskih čimbenika značajan utjecaj pripisuje se stupnju zrelosti plodova maslina. Upravo zbog toga vrlo je važno utvrditi pravo vrijeme berbe plodova da se dobije optimalna količina i kvaliteta ulja. U ovom radu utvrđivani stupanj zrelosti vršio se na plodovima maslina sorte Oblica. Zrelost ploda je određivana preko indeksa dobivenog računski iz tri stupnja pigmentacije...
Utjecaj stupnja zrelosti na udio ulja u plodovima maslina
Utjecaj stupnja zrelosti na udio ulja u plodovima maslina
Jelena Vukadin
Djevičanska maslinova ulja imaju pozitivno djelovanje na zdravlje ljudi kao i specifična i poželjna senzorska svojstva zbog čega je potražnja za ovim uljima u stalnom porastu. Zahtjevi od strane potrošača posljednjih godina se usmjeravaju prema proizvodima koji nose oznaku zemljopisnog i sortnog podrijetla kroz koje je izražena njihova prepoznatljivost. Osim sorte brojni su čimbenici koji utječu na sastav i svojstva ulja. Veliki značaj pripisuje se stupnju zrelosti plodova....

Paginacija