Paginacija

Utjecaj ambalaže na ponašanje potrošača
Utjecaj ambalaže na ponašanje potrošača
Milana Plavša
Tema ovog završnog rada jest „Utjecaj ambalaže na ponašanje potrošača“. Polazi od pojmova kao što su potrošač, ponašanje potrošača, donošenje odluke o kupnji. Cilj rada je objasniti kako ambalaža proizvoda djeluje na potrošače i njihovu odluku o kupnji. Proces donošenja odluke o kupnji je iznimno složen proces, te predstavlja niz različitih utjecaja i odluka koji kao rezultat imaju željenu akciju. Pri procesu donošenja odluke o kupnji potrošač prolazi kroz pet...
Utjecaj dodavanja hrane za kvasce u masulj na dinamiku fermentacije i pojedine parametre kemijskog sastava vina sorte Merlot
Utjecaj dodavanja hrane za kvasce u masulj na dinamiku fermentacije i pojedine parametre kemijskog sastava vina sorte Merlot
Maja Kardum
Cilj ovog rada je utvrditi kako će dodavanje organomineralne hrane za kvasce u fermentaciji - maceraciji utjecati na dinamiku temperature i razgradnju šečera tijekom fermentacije i na pojedine parametre kemijskog sastava vina. U svrhu toga postavljen je pokus sa varijantom gdje je dodavan kvasac i varijantom gdje je dodavan kvasac i hrana za kvasce. Tijekom fermentacije-maceracije praćena je temperatura i dinamika razgradnje šećera te su nakon fermentacije i stabilizacije vina...
Utjecaj dozrijevanja u drvu i inox-u na sastav isparljivih spojeva vina Pošip
Utjecaj dozrijevanja u drvu i inox-u na sastav isparljivih spojeva vina Pošip
Valentina Čular-Benjumea
Vino je alkoholno piće koje se proizvodi fermentacijom grožđa, ploda biljke vinove loze (lat. Vitis Vinifera). Jedan je od najstarijih poljoprivrednih proizvoda. Najpopularnija i najjednostavnija podjela vina je po boji. Tako poznajemo bijelo, ružičasto (roze) i crveno (crno) vino (Vino – wikipedija, 2005; Dostupno na: https://hr.wikipedia.org/wiki/Vino). U ovom radu govorit će se o bijelom vinu korčulanske sorte Pošip i fazama njegove proizvodnje. Do gotovog proizvoda potrebno...
Utjecaj društvenih mreža na donošenje odluke o kupnji
Utjecaj društvenih mreža na donošenje odluke o kupnji
Zrinka Biuk
Proučavanje ponašanje potrošača je od razumljivog interesa pošto ono s jedne strane čini osnovu za stvaranje marketinških aktivnosti, ali i kroz povratnu spregu daje refleksiju potrošača na prošle i postojeće aktivnosti poduzeća. Na temelju raznih utjecaja dolazi do procesa kupovine, odnosno donošenja odluka u kupovini, što je proces koji se odvija u više faza. Model specificira da potrošači donose odluke na osnovu vlastitog iskustva, te individualnih demografskih,...
Utjecaj društvenih mreža na ponašanje potrošača
Utjecaj društvenih mreža na ponašanje potrošača
Ena Šabić
Rad ne sadrži sažetak.
Utjecaj gospodarskog integriranja RH na učinke EU
Utjecaj gospodarskog integriranja RH na učinke EU
Ante Kurbaša
U ovom završnom radu obradio sam temu pod nazivom Utjecaj gospodarskog integriranja RH na učinke EU. Uključivanjem novih zemalja Europska unija je dokazala da nije zatvoreni ekskluzivni klub i da je čak spremna riskirati uzimajući u svoje redove zemlje koje su po demokratskim tradicijama, karakteru nedavnih političkih sustava i stupnju razvijenosti daleko od većine starih članica EU. Neki analitičari smatraju da je time čitav proces, a posebice intencija stvaranja sve tješnje...
Utjecaj inovacija na ponašanje  potrošača
Utjecaj inovacija na ponašanje potrošača
Katarina Jukić
Potrošački orijentiran pristup definiranju inovacija favoriziran je u odnosu na druge, posebno u istraživanju ponašanja potrošača, točnije u istraživanjima vezanim uz širenje inovacija i usvajanje; razlog je taj što se koncept „novosti" ili „inovacije" razmatra kroz fokus na potrošača i njegovu / njezinu reakciju na novi proizvod i uslugu u smislu prihvaćanja i odbijanja. Namjera rada je uvidjeti kako određena marketinška strategija, poput inovacija, utječe na...
Utjecaj komunalnog poduzeća na razvoj komunalne infrastrukture u Gradu Kninu
Utjecaj komunalnog poduzeća na razvoj komunalne infrastrukture u Gradu Kninu
Radojka Manojlović
Komunalne djelatnosti su djelatnosti od osobitog i neophodnog značaja za lokalnu zajednicu. Navedene se djelatnosti uobičajeno obavljaju kao javne službe s obzirom da su orijentirane na pružanje javnih usluga, odnosno usluga od javnog interesa. U suvremenom društvu postoje različiti oblici organizacije komunalnih djelatnosti, i to u vidu trgovačkih društava, vlastitih pogona i koncesionirane javne službe. U radu je predstavljan djelokrug rada komunalnih službi kao i sustav naplate...
Utjecaj kratke toplinske obrade na hlapljive spojeve narančinog meda
Utjecaj kratke toplinske obrade na hlapljive spojeve narančinog meda
Magdalena Crmarić
Cilj ovog Završnog rada bio je izolirati hlapljive spojeve narančinog meda pomoću mikroekstrakcije vršnih para na krutoj fazi. Kratkom toplinskom obradom zagrijavati med na 110oC u vremenu od jednog sata, te nakon toga izolirati hlapljive spojeve i utvrditi nastale artefakte. Daljnjom analitičkom obradom određen je kemijski sastav hlapljivih spojeva vezanim sustavom plinska kromatografija-spektrometrija masa (GC-MS). Obradom dobivenih podataka utvrđene su sličnosti i razlike...
Utjecaj maceracije na kemijski profil isparljivih spojeva vina Debit
Utjecaj maceracije na kemijski profil isparljivih spojeva vina Debit
Ante Džepina
Cilj ovog završnog rada je odrediti utjecaj maceracije na kemijski profil isparljivih spojeva vina Debit. U svrhu tog cilja napravljena su tri tretmana sa tri su različite duljine trajanja maceracije: 5 sati(predfermentativna)- „Debit 5h“, 3 dana (predfermentativna+fermentativna)- „Debit 3d“, te 14 dana (predfermentativna + fermentativna)- „Debit 14d“. Uzorci vina podvrgnuti su dvjema metodama ekstrakcije isparljivih spojeva, metoda HS-SPME(sivo vlakno) i metoda tekuće -...
Utjecaj medija na svijest društva
Utjecaj medija na svijest društva
Marija Blažević
Današnji život društva je prožet raznim oblicima medija. U svim sferama društvenog života ogledava se snažan utjecaj medija. Utjecaj medija se posebno ogledava kroz životne navike mlađe populacije. Mediji su naprosto posvuda oko nas. Vrlo često formiraju mišljenje pojedinaca, grupe, zajednice, društva u cjelini, utječu na prosuđivanje, vrednovanje i kontinuirano stvaranje i održavanje potreba za informacijama iz različitih područja. Napretkom moderne tehnologije otvaraju se...

Paginacija