Paginacija

Aromatski profil " Neretvanske mandarine "
Aromatski profil " Neretvanske mandarine "
Andrea Gaće
Voće obiluje brojnim hlapljivim sastojcima koji daju karakterističnu aromu i doprinose okusu pojedinog voća. Hlapljive sastojke voća uglavnom čine esteri, alkoholi, aldehidi, ketoni, laktoni i terpeni. Brojni čimbenici utječu na sastav hlapljivih sastojaka voća. Među najznačajnijima su sorta, stupanj zrelosti, okolišni uvjeti te skladištenje i postupanje s plodovima nakon berbe. U ovom radu je ispitan aromatski profil Neretvanske mandarine pomoću HS-SPME GC-MS metode...
Aromatski profil kupinovih vina
Aromatski profil kupinovih vina
Sara Nasić
Cilj ovog završnog rada je utvrditi razlike u kemijskom profilu aromatskih spojeva kupinovih vina dobivenih od kultiviranih i šumskih kupina. Hlapljivi spojevi su izolirani metodom ekstrakcije vršnih para na krutoj fazi (HS-SPME) korištenjem sivog vlakna s DVB/CAR/PDMS ovojnicom. Analiza izoliranih hlapljivih spojeva provedena je pomoću spregnute tehnike plinske kromatografije-masene spektrometrije (GC-MS). U uzorku vina od šumske kupine ukupno je identificirano 27 spojeva (ukupno...
Aromatski spojevi u suhomesnatim proizvodima
Aromatski spojevi u suhomesnatim proizvodima
Željana Rajič
U radu su prikazani aromatski spojevi u suhomesnatim proizvodima. Aromatski spojevi nastaju uslijed proteolize i lipoze koje se odvijaju pri zrenju suhomesnatih proizvoda, značajno utječu na senzorne značajke finalnog suhomesnatog proizvoda, a time i na preferencije potrošača. Iako je sastav aromatskih spojeva vrlo varijabilan, često zastupljeni spojevi su aldehidi, alkani i alkeni, alkoholi, dušične komponente, esteri, fenoli, skupina furanabenzofurana i pirazina, ketoni, kiseline,...
Autorska prava
Autorska prava
Marko Šešo
U ovom seminarskom radu obradio sam temu vrlo poznatu užoj i široj javnosti pod nazivom autorska prava. U radu sam definirao pojam intelektualnog vlasništva, te obilježja istog i što u stvari intelektualno vlasništvo obuhvaća. Također, bitno je bilo i napomenuti kako se intelektualno vlasništvo u Hrvatskoj ne štiti dovoljno. Naime, prema ocjenama Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo u Republici Hrvatskoj u najvećoj mjeri intelektualno vlasništvo štite strani...
Autorsko pravo - softver
Autorsko pravo - softver
Stipe Miljković
U ovom seminarskom radu obradio sam temu pod nazivom autorsko pravo - softver. Zakoni o zaštiti intelektualnog vlasništva u većini država svijeta slijede ista načela i razlikuju se samo u nijansama. Razvojem i širenjem interneta, općenito digitalne tehnologije u velikoj mjeri je olakšana distribucija autorskih djela sa svim pozitivnim i negativnim posljedicama koje idu uz to. Kao dio međunarodnog privatnog prava, autorsko pravo i srodna prava su sastavnice pravnog područja...
BANKARSKO POSLOVANJE S OSVRTOM NA PRIVREDNU BANKU ZAGREB
BANKARSKO POSLOVANJE S OSVRTOM NA PRIVREDNU BANKU ZAGREB
Vladimir Erceg
Tema završnog rada je poslovno bankarstvo s osvrtom na Privrednu banku Zagreb. Rad je napisan s ciljem definiranja pojma financijskih posrednika i njihove uloge te s ciljem osvrta na značaj komercijalnih banaka u financijskom sektoru. Praktičan dio rada usmjeren je na opis poslovanja Privredne banke Zagreb. Rad se sastoji od tri cjeline.
BIOLOŠKI PROČIŠĆIVAČ VODE U NASELJU „GOLUBIĆ“
BIOLOŠKI PROČIŠĆIVAČ VODE U NASELJU „GOLUBIĆ“
Vesna Djaković
Cilj ovog završnog rada je prikazati sustav rada biološkog pročišćivača otpadnih voda i ispitati uzorak komunalne otpadne vode u naselju Golubić na ulazu i izlazu iz biološkog pročišćivača. Biološki pročišćivači su jednostavni sustavi za pročišćavanje otpadnih voda čiji se rad zasniva prvenstveno na aerobnoj razgradnji organske tvari uz osigurano prethodno čišćenje. U ovom radu pažnja je skrenuta na UPOV u naselju Golubić koji ima razvijenu anaerobno-aerobnu obradu...
BRUCELOZNI POBAČAJ U PREŽIVAČA
BRUCELOZNI POBAČAJ U PREŽIVAČA
Dragana Bradaš
Gravidnost se normalno završava porođajem, međutim ako različiti vanjski ili unutarnji uzroci prije vremena prekinu normalnu duljinu gravidnosti, a nezreo plod bude istisnut iz maternice prije normalnog termina poroda, govorimo o pobačaju - abortus, partus immaturus. Kod goveda, ovaca i koza zarazni su pobačaji mnogo češći nego li nezarazni i mogu biti posljedica kronične zarazne bolesti – bruceloze. Brucelozu uzrokuju bakterije pripadnice roda Brucella: Brucella abortus...
Bankarski sustav
Bankarski sustav
Mirjana Perišić
Bankarski sustav u svijetu razvijao se još od antike. Tijekom stoljeća došlo je do otvaranja, kao i propasti brojnih banaka. Danas postoji nekoliko banaka na globalnoj razini koje imaju izuzetnu snagu budući da su matične banke koje posjeduju brojne druge banke koje djeluju na nacionalnoj razini. Bankarski sustav u RH značajno se razvio od 1990. ih godina te procesa sanacije velikog broja banaka. Posljedica toga je činjenica kako u RH danas postoji mali broj banaka koje su u...
Biljna banka gena
Biljna banka gena
Lucija Jurić
Cilj ovog rada bio je istražiti i opisati važnost biljnih banaka gena. Radi se o instituciji koja čuva genetski materijal za genetska istraživanja i reprodukciju biljnog genetskog materijala. Banka gena ima veliku važnost u očuvanju autohtonih sorti, divljih srodnika, spontanih hibrida, pasmina odnosno autohtonog genetskog materijala. Genske banke također čuvaju stanice ili organizme koji su nositelj gena s posebnim osobinama. Ti bi se geni kasnije mogli pokazati korisnima...
Biološke, ekološke i krajobrazne osobine bagrema ( Robinia pseudoacacia L. ) s primjenom na zelenim površinama grada Knina
Biološke, ekološke i krajobrazne osobine bagrema ( Robinia pseudoacacia L. ) s primjenom na zelenim površinama grada Knina
Božana Vučemilović Alegić
Bagrem (Robinia pseudoacacia L.) je brzorastuće, listopadno drvo iz Sjeverne Amerike, a u Europu je uvezen početkom 17. stoljeća. Cijenjen je u pčelarstvu, drvnoj industriji, šumarstvu te vrlo invazivna vrsta. Najrasprostranjeniji je u sjeveroistočnom dijelu Hrvatske. Vrsta posjeduje i dekorativne osobine pa se koristi i u ukrasnoj hortikulturi. Metodom promatranja tijekom travnja i svibnja 2016. godine na području grada Knina uočeno je da je bagrem u vrtovima, okućnicama i zelenim...
Biološke, ekološke i ukrasne karakteristike javora negundovca ( Acer negundo L. ) s primjenom na krajobraznim površinama grada Knina
Biološke, ekološke i ukrasne karakteristike javora negundovca ( Acer negundo L. ) s primjenom na krajobraznim površinama grada Knina
Nikolina Buač
Javor negundovac (Acer negundo L.) je listopadno drvo iz Sjeverne Amerike, a u Hrvatsku je uvezen početkom 20. stoljeća. Cijenjen je u pčelarstvu, šumarstvu, krajobraznom uređenju te je vrlo invazivna vrsta. Najrasprostranjeniji je u kontinentalnom i submediteranskom dijelu Hrvatske. Javor negundovac (Acer negundo L.) slabo je zastupljena dendrološka vrsta na javnim gradskim krajobraznim površinama Knina, kao soliter, u drvoredu ili u skupinama. Metodom promatranja je uočeno da u...

Paginacija