Paginacija

Isparljivi spojvi macerata suhe smokve
Isparljivi spojvi macerata suhe smokve
Marko Sentić
Suha smokva je namirnica bogata aromom i nutritivnim vrijednostima za razliku od svježe smokve. U području južnog dijela Jadrana njezina proizvodnja je značajna i odiše karakterističnom kvalitetom i prepoznatljivosti. Cilj ovog rada je bio utvrditi ispuštanje aroma i spojeva iz suhe smokve u alkoholnom mediju odnosno rakiji od loze koja je također karakterističan proizvod kod pripreme dalmatinskih likera. Isparljivi spojevi alkoholnog macerata suhe smokve izolirani su pomoću...
Ispit prirođenih osobina (IPO) lovačkih pasa
Ispit prirođenih osobina (IPO) lovačkih pasa
Ante Udovičić
U sastavu znanstvene discipline kinologije koja se bavi uzgojem, selekcijom i odgojem pasa nalazi se i dio koji se odnosi na lovačke pasmine pasa. Lovačke pasmine su izdvojene na temelju prirodne i smišljene selekcije, a smišljena selekcija se temelji na učvršćivanju nasljednih karakteristika, korištenjem postojećih metoda uzgoja. Danas je lovački pas nezaobilazni čimbenik kada je u pitanju kvalitetno gospodarenje lovištem. Cilj ovog rada je obraditi, utvrditi poželjna...
Ispraljivi spojevi likera Teranino
Ispraljivi spojevi likera Teranino
Bepo Mastelić
Teranino je liker proizveden od vina sorte Teran na bazi voćne rakije uz dodatak aromatičnog bilja. Tradicionalno se proizvodi na području Istre. Cilj ovog rada bio je utvrditi sastav isparljivih spojeva likera Teranino. Isparljivi spojevi izolirani su pomoću mikroekstrakcije vršnih para na krutoj fazi (HS-SPME) i analizirani vezanim sustavom plinska kromatografija-masena spektrometrija (GC-MS). U uzorku likera Teranino ukupno je identificirano 30 spojeva, što predstavlja 94,11 %...
Istraživanje konkurencije za provedbu uspješnog poslovnog planiranja
Istraživanje konkurencije za provedbu uspješnog poslovnog planiranja
Lea Ćurko
Ovaj završni rad istražuje suštinsku ulogu istraživanja konkurencije u postizanju uspješnog poslovnog planiranja. Fokusirajući se na autentični pristup, rad analizira metodologiju, korake te važnost pravilnog istraživanja konkurentske scene. Istraživanje konkurencije omogućuje identifikaciju prilika, analizu slabosti konkurenata i prepoznavanje tržišnih praznina. Ključna je SWOT analiza kao alat za razumijevanje snage, slabosti, prilika i prijetnji konkurenata. Kroz razvoj...
Istraživanje tržišta i izrada projekta istraživanja tržišta
Istraživanje tržišta i izrada projekta istraživanja tržišta
Tea Šaran
U ovom radu će se uz pojmovno određenje i razvoj samog procesa prikazati aktivnosti koje su nužne i potrebne za izradu kvalitetnog projekta. Isto tako u radu ćemo definirati same aktivnosti projekta, koji za krajnji cilj ima što kvalitetnijim procesima i aktivnostima doći do realizacije projekta. Svakako, svrha ovog rada je pokazati kako kroz sam proces tržišta, njegove osnovne pojmove i istraživanje dolazi do projekta, te provesti projekt do same realizacije. Cilj je prikupiti...
Izgradnja organizacijske strukture s osvrtom na organizacijsku kulturu i organizacijske sukobe
Izgradnja organizacijske strukture s osvrtom na organizacijsku kulturu i organizacijske sukobe
Sanja Majstorović
U ovom radu sažimaju se pojmovi vezani za organizacije, njihove osnove i čimbenike, razvoj organizacija od samog početka, njihovu podjelu te unutarnje i vanjske čimbenike. Glavni dio rada vezan je za pojmove organizacijske strukture, njenu organizaciju i elemente koji ju čine. Također se definiraju razlike između formalne i neformalne organizacijske strukture. Obraća se pozornost i na organizacijsku kulturu i njezine elemente te na čestu pojavu unutar poslovanja svake...
Izolacija i identifikacija hlapljivih spojeva eteričnog ulja smilja
Izolacija i identifikacija hlapljivih spojeva eteričnog ulja smilja
Valentina Berać
Cilj ovog rada je metodom HS-SPME izolirati i odrediti kemijski sastav hlapljivih spojeva eteričnog ulja od smilja. U svrhu bolje usporedbe izolacije i identifikacije korištena je i klasična metoda identifikacije eteričnog ulja direktnim ubrizgavanje 1 μL u GC-MS. Daljnom analitičkom obradom eteričnog ulja vezanim sustavom plinska kromatografija-spektrometrija masa (GC-MS), identificirani su hlapljivi spojevi. Uspoređene su i utvrđene sličnosti, nedostatci s obzirom na ove dvije...
Izvori financiranja malih i srednjih poduzeća u vrijeme krize
Izvori financiranja malih i srednjih poduzeća u vrijeme krize
Igor Bošnjak
Kako je navedeno kod opisa teme, završni rad se bavi proučavanjem malih i srednjih poduzeća, odnosno načinima kojima se mogu financirati takva poduzeća ukoliko dođe do krize. Vrlo je bitno naglasiti da su u cijelom poslovnom svijetu mala i srednja poduzeća pokretači gospodarstva. Takva poduzeća imaju najviši broj zaposlenih, a prilikom suočavanja s manjom ili značajnijom krizom za organizaciju je bitno da u najkraćem roku donese bitne odluke na temelju kojih će moći nastaviti...
JAVNA SIGURNOST U PODUZETNIŠTVU
JAVNA SIGURNOST U PODUZETNIŠTVU
Dijana Dodik
U ovom završnom radu se analizira poveznica između javne sigurnosti i poduzetništva i daje se odgovor na pitanje što su to sigurnosti, njihove funkcije, uloge i zadaće. U cijelom radu se sadržajno i tematski prikazuje sigurnost kao sastavni dio poduzetništva. Povezuje ulogu poduzetništva i državnih tijela zaduženih za javnu sigurnost kao što su policija, porezna uprava, carina, državno odvjetništvo, USKOK. Završni rad se sastoji u prikazu samostalnosti tijela državne...
JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO
JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO
Zlatko Jurić-Arambašić
Javno-privatno partnerstvo ( JPP) kao model je poznat iz vremena Rimskog carstva kada su mnogi javni radovi npr. luke, tržnice ili javna kupališta građeni i održavani kroz koncesiju privatnog partnera. JPP se opet javlja u 16. i 17. stoljeću, a posebno u 19. stoljeću kroz javne radove npr. gradnju željeznice, ali i kroz pružanje komunalnih usluga. Nakon 1990. godine zemlje Europske unije prihvatile su javno-privatno partnerstvo radi poticanja svog gospodarstva, te bržeg razvoja...
Javno – privatno partnerstvo
Javno – privatno partnerstvo
Marija Sladović
Završni rad obrađuje temu javno – privatnog partnerstva. Javno – privatno partnerstvo je širok pojam koji ima više pojavnih oblika, a odnosi se na suradnju privatnog i javnog sektora pri planiranju i realizaciji infrastrukturnih projekata na obostrano zadovoljstvo i uz korištenje udruženih resursa. Cilj javno- privatnih partnerstava je podići ukupnu kvalitetu javnih dobara i usluga te pronaći alternativne načine financiranja javnih pothvata koji ne povisuju razinu javnog...
Jednogodišnje cvjetne vrste u vrtovima i okućnicama
Jednogodišnje cvjetne vrste u vrtovima i okućnicama
Marina Marković
Od davnina je poznata tradicija uređenja i uzgoja vrta s jednogodišnjim cvjetnim vrstama. Primjena navedenih vrsta u gradskim sredinama predstavlja poseban izazov, jer postoji niz ograničavajućih faktora za navedeno. Za njihov uzgoj u takovim sredinama potrebna je provedba niza agrotehničkih mjera. Jednogodišnje cvjetne vrste cvjetaju jednu vegetacijsku sezonu, imaju brzi rast i dekorativne cvjetove. Poneke od njih su samooplodne te se obnavljaju iz godine u godinu, sjemenom. Cvjetni...

Paginacija