Paginacija

Implementacija sustava upravljanja kvalitetom u financijskim institucijama
Implementacija sustava upravljanja kvalitetom u financijskim institucijama
Sara Kozjak
Pojam kvalitete prisutan je u svim segmentima života. Kvalitetu je vrlo kompleksno definirati, no općeprihvaćena definicija prikazuje kvalitetu kroz kupčevo zadovoljstvo. Da bi kvaliteta bila prisutna u organizaciji neophodno je implementirati jedan od sustava. Organizacija koja želi biti konkurentna i uspješna mora prihvatiti kvalitetu kao strateški cilj. U implementaciji i održavanju sustava upravljanja kvalitetom mora sudjelovati cijela organizacija
Influencer marketing
Influencer marketing
Stjepanka Bošnjak
Influencer je osoba koja svojim ponašanjem utječe na druge osobe i budući da je to postalo jako važno organizacijama (da utječu na svoje kupce), osmišljen je influencer marketing. Tim marketingom organizacija se usmjerava točno određenoj ciljnoj skupini kupaca, a ne cijelome tržištu. Kupac se osjeća lojalno prema influenceru te mu vjeruje zbog čega se odlučuje na kupnju tog proizvoda ili usluge. Ovaj koncept još uvijek nije dosegao svoju zrelost, ali je vrlo razvijen i...
Informacijska sigurnost
Informacijska sigurnost
Nikolina Rapo
Informacije se smatraju glavnim čimbenikom svakog poslovanja, svake tvrtke. One su ponekad jedan od ključnih faktora u donošenju odluka, s toga je njihova sigurnost i zaštita vrlo nužna. Preko zakona, informacijskih institucija, standarda, procedura, pravila i mjera vrši se zaštita informacijske sigurnosti. Svaki čovjek mora biti svjestan svoje obaveze i prava zaštite, kao i korištenja informacija.
Informacijska sigurnost kao potpora poslovanja u doba pandemije
Informacijska sigurnost kao potpora poslovanja u doba pandemije
Anita Jurica
Iza nas je neobična godina, pandemija COVID-19 stavila je pred svijet dosad neviđene izazove u pogledu informacijske sigurnosti, te je ovaj virus postao jedan od najvećih izazova suvremene civilizacije. Njegova pojava i naša nemoć da spriječimo njegovo širenje utječe u velikoj mjeri na cjelokupni naš život. „Lockdown“ odnosno izolacija kao mjera zatvorila je brojne ustanove, smanjila mogućnost putovanja, udaljila nas od radnog mjesta, smanjila ekonomsku razmjenu i uvela nas u...
Informacijska sigurnost poduzeća
Informacijska sigurnost poduzeća
Marina Periša
Rad ne sadrži sažetak.
Inovacije u poslovnoj inteligenciji
Inovacije u poslovnoj inteligenciji
Gloria Vukadinović
Poslovna inteligencija se definira kao skup alata, metoda i postupaka pomoću kojih se vrši analiza, distribucija i prikupljanje podataka uz uporabu različitih softverskih alata. Sam pojam poslovne inteligencije obuhvaća brže i kvalitetnije snalaženje kao i sposobnost razumijevanja poduzeća u suvremenijim uvjetima poslovanja. Najznačajnije tehnike poslovne inteligencije obuhvaćaju rudarenje podataka (Data Mining), skladištenje podataka (Data Warehousing) i OLAP mrežnu...
Integrirana marketinška komunikacija na primjeru Nacionalonog parka Krka
Integrirana marketinška komunikacija na primjeru Nacionalonog parka Krka
Martina Buhić
Osnovni cilj rada bio je ukazati na važnost integrirane marketinške komunikacije te koliko je ista bitna za poduzeća, kao i za same potrošače. Kako bi komunikacija bila uvjerljiva potrebno je utvrditi ciljeve komunikacije, odabrati ciljanu publiku te oblikovati poruku koju će svi razumjeti, odnosno putem kojih će se tu publiku dotaknuti, te oblikovati (prilagođenu) poruku mediju i publici. U konačnici svega, cilj je izbjeći neželjene učinke i loše shvaćanja poruke. Bitan je,...
Internet kao istrument istraživanja tržišta i marketinga
Internet kao istrument istraživanja tržišta i marketinga
Stefan Trampa
Rad se bavi aktualnom temom u području istraživanja tržišta i marketinga, a sadrži pet dijelova. U prvom dijelu obrađuju se uvodne naznake, uz definiranje cilja i značaja interneta kao jednog od instrumenata istraživanja tržišta i marketinga. U drugom dijelu rada teorijski se obrađuje pojam i definicija istraživanja tržišta kao i proces istraživanja. Ovaj dio uključuje poimanje, definiranje, razvoj, ulogu i funkcije istraživanja tržišta, kroz prikaz i opis procesnih...
Interpersonalna Komunikacija
Interpersonalna Komunikacija
Mia Jelić
Govoreći o komunikaciji često mislimo da znamo što taj izraz znači. No, komunikacija ima nekoliko definicija. Jedna od najčešćih je da je to proces razmjene informacija, ideja, osjećaja verbalnim putem. Postoji snažna, univerzalna i trajna potreba i/ili želja ljudi da stupaju u interakciju jedni s drugima i komuniciraju. Interpersonalna komunikacija je proces u kojem se informacije, značenja i osjećaji dijele među osobama putem izmjene verbalnih i neverbalnih poruka....
Interpersonalna komunikacija na radnom mjestu
Interpersonalna komunikacija na radnom mjestu
Antonija Alebić
Tema ovog završnog rada je „Interpersonalna komunikacija na radnom mjestu“. U radu će se objasniti što je komunikacija, koliko nam je bitna u našem svakodnevnom životu te na radnom mjestu. U radu će se navesti koje vrste komunikacije postoje, koji su njeni subjekti i kako se informacija kreće među tim subjektima. Potom će se objasniti poslovna komunikacija te će se objasniti ključna podjela za prepoznavanje interpersonalne komunikacije. Napravit će se podjela komunikacije na...
Inventarizacija dendroflore u odabranim vrtovima grada Skradina
Inventarizacija dendroflore u odabranim vrtovima grada Skradina
Josip Gverić
U radu su prikazani rezultati istraživanja ukrasne dendroflore vrtova na području grada Skradina, koji je smješten u sjevernoj Dalmaciji, na desnoj obali rijeke Krke, u Šibensko-kninskoj županiji. Grad Skradin obuhvaća prostor od 186,79 km2 na kojem se nalazi 21 naselje. Urbani vrtovi na području grada Skradina su uglavnom neformalno oblikovani i uređeni. U njima su zasađene utilitarne i dekorativne vrste i u globalu ne posjeduju dobre kompozicijske karakteristike. Tijekom...
Isparljivi spojevi vina od maline
Isparljivi spojevi vina od maline
Ivana Vuković
Posljednjih godina proizvodnja voćnih vina kontinuirano raste zbog sve veće potražnje potrošača za visokokvalitetnim voćnim vinima. Voćna vina proizvode se od voćnog soka jezgričavog, bobičastog, koštičavog, jagodičastog, divljeg i tropskog voća. Cilj ovog rada bio je usporediti sastav isparljivih spojeva vina proizvedenih od šumskih i kultiviranih malina. Isparljivi spojevi izolirani su pomoću mikroekstrakcije vršnih para na krutoj fazi (HS-SPME) i analizirani vezanim...

Paginacija