Paginacija

Financijski pokazatelji kao podloga za ocjenu  kvalitete poslovanja poduzeća Podravka d.d. Koprivnica
Financijski pokazatelji kao podloga za ocjenu kvalitete poslovanja poduzeća Podravka d.d. Koprivnica
Marija Gambiroža
Analiza financijskih izvješća koju interno vrši vlasnik (dioničar) ili vlasnici društva ima dva cilja: analizirati stanje imovine, kapitala i stanje obveza društva. Za analizu stanja imovine, kapitala i obveza društva, podloga je bilanca na određeni dan, dok je za analizu prihoda i rashoda te poslovnog rezultata podloga račun prihoda i rashoda za određeni period. Vlasnika (dioničara) ili vlasnike društva posebno interesira analiza ekonomičnosti, proizvodnosti i rentabilnosti. ...
Financiranje projekata modelom javno-privatnog partnerstva u funkciji razvoja lokalne infrastrukture
Financiranje projekata modelom javno-privatnog partnerstva u funkciji razvoja lokalne infrastrukture
Goran Nimac
U želji da se unaprijedi kvaliteta i učinkovitost javnog sektora u trenucima kada postoje nedostatni financijski resursi, u nastojanju da odgovori dinamici suvremenih ekonomskih kretanja, kao prirodan slijed nameče se partnerstvo javnog i privatnog sektora. Javno-privatna partnerstva kao model realizacije projekata vezanih uz razvoj raznih oblika fizičke i društvene infrastrukture uz pozitivne učinke koje ostvaruje i privatni i javni partner. Pozitivne odlike JPP-a u razvoju...
Fitokemikalije u voću i povrću
Fitokemikalije u voću i povrću
Ana Gavranić
Cilj ovog završnog rada je pojasniti pojam fitokemikalija, njihovu klasifikaciju, izvore u voću i povrću te opisati njihov učinak na ljudsko zdravlje. Kao hranjive tvari, fitokemikalije su neizbježne za normalan rad i razvoj ljudskog organizma te borbu protiv štetnih slobodnih radikala koji kruže tijelom. Hrana koju unosimo u svoj organizam uvelike utječe na brojne unutarnje procese koji se svakodnevno odvijaju, a poznato je da je unos voća i povrća važan za cjelokupno ljudsko...
Fizikalna svojstva i oksidativni status dalmatinske pancete proizvedene u različitim tehnološkim uvjetima
Fizikalna svojstva i oksidativni status dalmatinske pancete proizvedene u različitim tehnološkim uvjetima
Anamarija Križanac
S ciljem utvrđivanja specifičnosti tehnologije prerade i kvalitete tradicionalne dalmatinske pancete, u tri preradbena objekta na području Dalmacije provedena su istraživanja tehnologije, fizikalnih svojstava sirovine i gotovog proizvoda, a kao pokazatelj sigurnosti proizvoda i primijenjene tehnologije, utvrđena je razina lipidne oksidacije (TBA test) finalnog proizvoda. U okviru istraživanja evidentirani su detalji tehnoloških postupaka koji se u sva tri objekta provode na isti ili...
Fizikalno - kemijska i senzorska obilježja crnih stolnih maslina
Fizikalno - kemijska i senzorska obilježja crnih stolnih maslina
Dajana Šistov
Sirovi plodovi maslina su nejestivi jer u sebi sadrže izrazito gorku komponentu - glukozid oleuropein. Prerada sirovih plodova stoga podrazumijeva uklanjanje ili smanjivanje te količine kako bi plodovi postali prikladni za konzumaciju. Da bi se to postiglo, koriste se različiti postupci kao što su: potapanje plodova u vodu, salamuru ili razrijeđenu lužnatu otopinu, sušenje, soljenje te zagrijavanje. Tradicionalne metode obrade crnih maslina obuhvaćaju niz postupaka namakanja prije...
Fizikalno – kemijski sastav i obilježja plodova višnje maraske (Prunus cerasus var. marasca)
Fizikalno – kemijski sastav i obilježja plodova višnje maraske (Prunus cerasus var. marasca)
Marijan Vučković
Višnja maraska je dalmatinska sorta iz XVI st. Uzgoj joj je ograničen na sjeverni i središnji dio Dalmacije te dio otoka, gdje postiže najbolju kvalitetu ploda (Pedisić i sur., 2007). Višnja maraska zbog svojih specifičnih fizikalno-kemijskih obilježja osobito visokog udjela suhe tvari (21-27,3 %), specifične arome, boje, dijetalnih vlakana i prisustva brojnih bioaktivnih sastojaka predstavlja izvrsnu sirovinu za proizvodnju sušenih i smrznutih višanja, džemova, alkholnih i...
Fizikalno-kemijska analiza meda kao kriterij kvalitete
Fizikalno-kemijska analiza meda kao kriterij kvalitete
Ivan Varvodić
Ovim radom opisan je med kao prehrambena namirnica od prvog povijesnog spomena do suvremenog razvitaka meda i pčelarstva u svijetu i u Republici Hrvatskoj. Uzgoj pčela i proizvodnja meda zadnjih desetljeća poprima značajni interes te je u mnogim dijelovima Hrvatske podrška ukupnom gospodarskom razvoju, posebno području krša. Održavanje zdravih zajednica pčela i proizvodnja kvalitetnog meda primarni je cilj mnogih malih OPG-ova, uz naravno veliku ljubav prema poslu koji rade....
Fizikalno-kemijska i senzorska obilježja pasti od zelenih maslina
Fizikalno-kemijska i senzorska obilježja pasti od zelenih maslina
Ana Ukić
Paste od maslina se pripremaju od obrađenih zeleno-zrelih do potpuno crno-zrelih maslina. Paste od maslina su prepoznate ne samo po izvrsnom okusu i kvaliteti, već i po blagotvornim učincima na zdravlje. Glavni sastojci paste od zelenih maslina su zelene stolne masline i maslinovo ulje. Opće je poznat značaj stolnih maslina i maslinovog ulja u prehrani, te njihovo blagotvorno djelovanje na zdravlje ljudi tako da ta svojstva pripadaju i pastama od maslina. Cilj ovog završnog rada je...
Fizikalno-kemijske karakteristike divlje šparoge (Asparagus acutifolius L.)
Fizikalno-kemijske karakteristike divlje šparoge (Asparagus acutifolius L.)
Marina Vučković
Divlja (oštrolisna) šparoga (Asparagus acutifolius L.) je samonikla biljka koja raste najčešće u obalnom području na krševitom tlu. Cijenjena je zbog svojih jestivih, mekanih i sočnih izdanaka koji se beru u proljeće. Ubraja se među najstarije poznate ljekovite biljke. Izvor je raznih fitonutrijenata koji se ubrajaju u snažne antioksidanse i štite organizam od štetnih posljedica oksidativnih procesa u organizmu. Među njima se ističu flavonoidi, karotenoidi i antocijani....
Fizička distribucija u poduzeću Konzum
Fizička distribucija u poduzeću Konzum
Jakov Bilobrk
Ovaj završni rad pisan je u četri dijela. U prvom poglavlju se govori o općenitoj definiciji distribucije, koje su temeljne zadače distribucije, te poduzeća koja sudjeluju kao što su, trgovinska poduzeća, trgovinska poduzeća za pružanje trgovinskih usluga i proizvodna poduzeća, te o kanalima distribucije, što su to kanali distribucije ili marketinški kanali, o čemu ovisi ibor kanala i koje su funkcije distribusickih ili marketinških kanala. U drugom poglavlju se obrađuje...
Fizološka uloga mikoriza u razvoju i rastu vinove loze (Vitis vinifera)
Fizološka uloga mikoriza u razvoju i rastu vinove loze (Vitis vinifera)
Stefan Uroš
Vinova loza (Vitis vinifera) ostvaruje simbiotski odnos s arbuskularnim mikoriznim gljivama iz roda Glomales, fizološka važnost te simbioze za rast i razvoj vinove loze pokazana je u brojnim studijama iz kojih je razvidan učinak simbioze na povećan unos fosfata i ostalih mineralnih tvari u biljku. Također, važnost takvog odnosa odražava se i u većoj otpornosti i boljem odgovoru biljke na uvjete suše, što je prvenstveno vezano uz već spomenuti povećan unos mineralnih tvari....
Forenzično računovodstvo i forenzična revizija
Forenzično računovodstvo i forenzična revizija
Matea Poljak
Glavni svjedoci imovinskog i financijskog položaja te poslovnog uspjeha gospodarskog subjekta su računovodstveni dokumenti i godišnja financijska izvješća. Pojavom forenzike i forenzičnog računovodstva dolazi do brzih promjena u elektroničkom poslovanju, ali dolazi i do naglog porasta poslovnih prijevara. Prijevare se pojavljuju u raznim oblicima, a uglavnom se radi o krađi imovine, informacija, zlouporabi tuđe imovine, krivotvorenju i manipulaciji financijskim izvještajima. ...

Paginacija