undergraduate thesis
ULOGA AMBALAŽE U PROCESU KUPOVINE PROIZVODA

Helena Lelas (2015)
Marko Marulic Polytechnic of Knin
Commercial Business with Entrepreneurship