Pages

Ekonomska ocjena investicije u proizvodnji smilja
Ekonomska ocjena investicije u proizvodnji smilja
Josip Zubac
Cilj rada bio je ocijeniti ekonomsku opravdanost i financijsku izvodljivost investicije u proizvodnju smilja pri kombiniranim uvjetima financiranja. Na temelju tehnoloških i ekonomskih polazišta izrađen je tehnološko-ekonomski model proizvodnje smilja. Rezultati tehnološko-ekonomskog modela predstavljaju ulazne parametre za dinamičku ocjenu isplativosti i analizu osjetljivosti investicije, kao i za analizu osnovnih mjerila poslovne uspješnosti. Investicija je tijekom cijelog...
Elektroniko poslovanje: sigurnost i oblici poslovanja
Elektroniko poslovanje: sigurnost i oblici poslovanja
Dubravka Rudelić
Elektroničko je poslovanje suvremeni oblik organizacije poslovanja koji podrazumijeva intenzivnu primjenu informatičkih i, posebice, internetskih tehnologija u svim ključnim odnosno jezgrenim poslovnim funkcijama i procesima. Elektroničko poslovanje je poslovanje primjenjivo u svim gospodarskim djelatnostima, ono omogućuje tvrtkama da zarade više, uštede novac i vrijeme korištenjem informacijskih i komunikacijskih tehnologija, posebno Interneta, svjetske računalne mreže. U svom...
Elektronički marketing
Elektronički marketing
Dragana Pavlović
U ovome radu kao temelj za rad definirati će se marketing kako bi se bolje mogao objasniti pojam i razlozi nastanka suvremenog elektroničkog marketinga. Navesti će se područja primjene elektroničkog marketinga te koja je njegova uloga u razvoju suvremenog poslovnog svijeta. Elektronički marketing svoje začetke bilježi još 1995.godine i od tada se ubrzano razvija. Po uzoru na klasični i ovaj suvremeni marketing ima svoj marketinški miks, koji su njegovi sastavni dijelovi i na...
Elektronički marketing i suvremeni marketiniški pristup u e-poslovanju
Elektronički marketing i suvremeni marketiniški pristup u e-poslovanju
Zrinka Milardović
Pojava interneta je svakako utjecalo na živote ljudi, ali i poslovanje poduzeća. Poduzeća koja su uvidjela prednosti koje internet za poslovanje nudi, ostvaraju značajnu konkurentsku prednost. Internet ne koriste samo poduzeća, nego i sami kupci/potrošači koji na taj način dolaze do potrebitih informacija, ali i mogu obaviti kupovinu putem raznih on-line trgovina. U tom razvoju razvio se i e-marketing koji je temeljen na korištenju digitalne tehnologije. Na taj način se poduzeća...
Elektronički način plaćanja
Elektronički način plaćanja
Linda Lekaj
U ovom radu opisano je elektroničko poslovanje i njegov značaj u svijetu, opisan je elektronički novac i njegovi sustavi, razvoj samog novca, te pogodnosti elektroničkog novca. Objašnjeno je koji je zakon vezan za elektronički novac, pobliže je objašnjeno koji su to neki od primjera elektroničkih novčanih sustava i kako oni utječu na svakog čovjeka i na elektroničko poslovanje. Kao primjer prikazuju se grafovi najpopularnijih načina plaćanja u Hrvatskoj i Sloveniji. I za kraj...
Elektroničko poslovanje i društvene mreže
Elektroničko poslovanje i društvene mreže
Sandra Gojević
Ovaj rad temelji se na dvije pretpostavke modernog doba: elektroničko poslovanje i društvene mreže. Osim ključnih definicija objasnit će se nastanak i razvoj elektroničkog poslovanja kao i njegova primjena. Drugi dio rada bazira se na elektroničko poslovanje u Hrvatskoj te ističe prednosti i mane, a također objašnjava i zašto je zaostalo. Posljednji dio bavi se društvenim mrežama u profesionalnom pravcu, kako se koriste i kako utječu na tvtku, te su posebno pojašnjene.
Elektroničko poslovanje i elektronički marketing
Elektroničko poslovanje i elektronički marketing
Stipe Jarloni
Suvremeno doba karakteriziraju informatizacija i digitalizacija uslijed kojih se razvija elektroničko poslovanje. Omogućava se slanje informacija između (fizički) udaljenih prostora, i to vrlo brzo i vrlo jeftino. E-poslovanjem su omogućene i jednostavnije te učinkovitije transakcije u poslovanju za koje nije poreban fizički kontakt. Osnovni je element elektroničkog poslovanja Internet, a kod elektroničkog poslovanja koristi se elektronički, tj. e-marketing koji podrazumijeva...
Elektroničko poslovanje u javnom sektoru Republike Hrvatske (e- Hrvatska)
Elektroničko poslovanje u javnom sektoru Republike Hrvatske (e- Hrvatska)
Matea Lovrić
Razvojem internetskih i komunikacijskih tehnologija razvija se i globalno tržište koje ima sve veći utjecaj na funkcioniranje modernih državnih sustava. Daljnji razvoj sustava može ograničiti samo ljudski faktor. Primjenom elektroničkog poslovanja na razini i u sustavu države omogućava sve ono čemu teži pravna i socijalna država. Tu govorimo o racionalizaciji troškova, transparentnosti javnih usluga, podizanju kvalitete usluga, razvoju gospodarstva što u konačnici vodi ka...
Emocionalna inteligencija u poslovnoj komunikaciji
Emocionalna inteligencija u poslovnoj komunikaciji
Ante Buljat
Cijeli svijet se zasniva na načelima dobrog i djelotvornog komuniciranja. Ljudi svakodnevno sudjeluju u nekom od oblika komunikacije. Dobra komunikacija temelj je uspješnih međuljudskih odnosa. Ona je neizbježna, a prije svega jer se dogodila i onda kada nije bila uspješna. Današnja praksa komuniciranja je složena, jer se ostvaruje kroz različite medije i kanale te je nemoguće govoriti o samo jednoj globalnoj interakciji, već možemo govoriti o područjima i skupinama...
Energetske vrijednosti i količina hranjivih tvari odabranih slastičarskih proizvoda
Energetske vrijednosti i količina hranjivih tvari odabranih slastičarskih proizvoda
Katarina Bilić
U radu je dan pregled osnovnih pojmova vezanih za označavanje hrane, izračun kalorijske vrijednosti hrane, te izračun ukupnog sadržaja pojedinih hranjivih tvari u hrani. Za odabrane slastičarske proizvode (ukupno 5) na bazi prhkog, lisnatog, dizanog, kuhano-pečenog i biskvitnog tijesta dana je ukupna energetska vrijednost proizvoda na 100 grama proizvoda i na jedinicu konzumacije proizvoda, te količine hranjivih tvari na 100 grama proizvoda i na jedinicu konzumacije proizvoda dobivena...
Energetsko siromaštvo u Hrvatskoj s osvrtom na Šibensko-kninsku županiju
Energetsko siromaštvo u Hrvatskoj s osvrtom na Šibensko-kninsku županiju
Anđelka Balić
Energetsko siromaštvo danas u moderno doba još uvijek je jedan od ključnih problema današnjice kako u Hrvatskoj tako i u EU. Kako nam raste standard tako i kućanstva trebaju veću potrošnju energije uzmemo li i činjenicu da imamo kontinuirani rast cijena energije sve je više kućanstava suočeno s problemima podmirivanja računa za energiju i stoga su prisiljeni živjeti u energetski neadekvatnim uvjetima i samim time prisiljeni su smanjivati životni prostor u zimskom vremenu...
Etičnost i etički sukobi u istraživanju tržišta
Etičnost i etički sukobi u istraživanju tržišta
Matea Vidović
Ovaj rad je napisan sa ciljem prikazivanja etičkih sukoba u istraživanju tržišta. U radu su opisane studije slučaja u kojima se prikazuje kako etički konflikti imaju utjecaja na ispitanike prilikom istraživanja tržišta. Etično ponašanje je jedno od glavnih načela prilikom istraživanja tržišta, no neke skupine, poput djece i starijih osoba, dolaze u konflikte zbog manjka etičnosti prilikom istraživačkog procesa.

Pages