Pages

E - poslovanje u Hrvatskoj
E - poslovanje u Hrvatskoj
Bruno Marko Bačić
S razvojem elektroničkog poslovanja počelo se usporedno sa razvojem tehnologije koja je omogućavala takav oblik poslovanja koji je po svemu sudeći počeo polako istiskivati s tržišta klasični oblik trgovine koji sve više zastarjeva iako je još uvijek uvelike prisutan iz određenih razloga poput odbacivanja određenih tvrtki da takvim pristupom izađu na tržište ili jednostavno zastarjelom tehnologijom koja je još uvijek prisutna u zemljama trećeg svijeta. Međutim, kao i...
E-busines- Cloud computing i programski alati
E-busines- Cloud computing i programski alati
Vedran Barić
U ovom radu definirati će se pojava e-businessa te nakratko opisati njegova povijest u svrhu lakšeg shvaćanja nastanka tehnologija koje su se uz nj razvijale. Nakon nabrajanja prednosti i nedostataka e-businessa u odnosu na klasično poslovanje nešto veća pažnja biti će posvećena cloud computingu, njegovom nastanku, svrsi, koristi i načinima iskorištavanja takve tehnologije kroz e-business. Kao temelj ovog rada analizirati će se programski alati koji su danas dostupni svakom...
E-marketing i društvene mreže
E-marketing i društvene mreže
Petra Ujević
U današnje vrijeme brzog razvoja novih tehnologija, Internet je postao vrlo važno i glavno središte svega jedan od najvažnijih kanala komunikacije , promocije , i svih vrsta oglašavanja. To je možemo reći dio novi dio osnovne pismenosti i sastavni dio marketinga. Društvene mreže su postale nezaobilazan dio komunikacije mlade populacije koja od najranijeg doba kreće s upoznavanjem toga pa i do starije populacije koja se sve više informatički obrazuje. Čak postoje određeni...
E-poslovna inteligencija u praksi
E-poslovna inteligencija u praksi
Josipa Bobinac
Poslovna inteligencija predstavlja proces prikupljanja podataka iz vanjskih i unutarnjih izvora, uz pomoć analize i distribucije u vidu informacije te pomoću softvera dolazi do poslovne odluke. Sve veći broj podataka, informacija predstavlja problem u analiziranju, međutim razvojem tehnologije odnosno interneta razvija se i novi oblik poslovne inteligencije, eposlovna inteligencija koja omogućava lakše analiziranje i distribuiranje podataka kako bi poslovni subjekti na...
E-učenje kao sastavni dio razvoja e-poslovanja
E-učenje kao sastavni dio razvoja e-poslovanja
Anita Bekavac
Najjednostavnije rečeno e-učenje (u nastavku e-learning) je učenje uz pomoć računala i, vrlo često, Interneta. Ponekad je e-learning prisutan u klasičnom obrazovanju u školama i na fakultetima, tako da se računalo i Internet koriste za vrijeme nastave ili u izradi domaćih zadaća. U drugim slučajevima se obrazovni programi djelomično izvode online, tj. uz pomoć Interneta ili uz pomoć materijala distribuiranih na CD romu, a djelomično na tradicionalan način. Taj se oblik zove...
EBAY
EBAY
Marina Miljak
eBay je stjecište prodavača i kupaca iz cijelog svijeta, a počeo je kao aukcijska stranica za prodaju polovnih stvari. Stvari se danas odvijaju u drugom smjeru, prodaja se proširila na veliki broj proizvoda iz raznih kategorija, kao što su odjeća, obuća, računala, mobiteli, kozmetika, kućne potrepštine i slično. Posao je pokrenut 1995. godine i do danas je u porastu, mada ima sve veću konkurenciju jer je internetska prodaja uzela maha u današnje vrijeme kada se živi užurbanim...
ETERIČNO ULJE CVIJETA I PLODA DRAČE (Paliurus spina-christi)
ETERIČNO ULJE CVIJETA I PLODA DRAČE (Paliurus spina-christi)
Sanja Gracin
Cilj ovog završnog rada je odrediti kemijski sastav isparljivih spojeva cvijeta i ploda drače ( Paliurus spina-christi). Spojevi su izolirani hidrodestilacijom (HD) za analizu spojeva korištena je spregnuta tehnika plinska kromatografija – spektometrija masa (GC-MS) na kapilarnoj koloni HP - 5MS. Spoj sa najvećim postotkom je heksadekanska kiselina i to u cvijetu 18,8 %, a u plodu visokih 60,5 %. Dobiveni rezultati su uspoređeni s literaturom.
ETIKA I PRAVA ŽIVOTINJA
ETIKA I PRAVA ŽIVOTINJA
Vilma Goleš
Predmetni završni rad sažima trenutne stručne i znanstvene spoznaje o etičkom ponašanju i odgovornosti čovjeka prema drugim živim bićima i okolišu, u svijetu i u Republici Hrvatskoj. Etičko postupanje s životinjama i dobrobit životinja iznimno su značajna, ali i nadasve zanimljiva tema, koja od davnina zaokuplja ljude. O važnosti pravilnog postupanja s domaćim životinjama govori činjenica da je većina zemalja zakonski odredila načine postupanja prema životinjama. Završni...
ETNO AGRONOMSKI  PREGLED
 TRADICIONALNOG  SAKUPLJANJA, UZGOJA I UPORABE LJEKOVITOG BILJA U OPĆINI PROMINA
ETNO AGRONOMSKI PREGLED TRADICIONALNOG SAKUPLJANJA, UZGOJA I UPORABE LJEKOVITOG BILJA U OPĆINI PROMINA
Snježana Duvančić
Općine Promina proteže se od obronaka planine Promine prema zapadu, uz središnji dio rijeke Krke. Sa svoje sjeveroistočne strane granici s područjem Knina, a s južne Drniša. Područje općine obuhvaća sela: Oklaj, Razvođe, Lukar, Suknovci, Matasi, Puljani, Ljubotić, Čitluk, Mratovo. Područje općine Promina dobilo je naziv po liburnskom gradu Promoni kojeg su od Liburna preoteli Dalmati pritom pomaknuvši svoju granicu s drugim ilirskim plemenima na rijeku Krku. 34....
EU fondovi i održivi razvoj
EU fondovi i održivi razvoj
Jelena Starčević
Ovaj se radi bavi pitanjem odnosa Europskih strukturnih i investicijskih fondova i održivog razvoja. Cilj rada je pokazati u kakvom su odnosu dva promatrana koncepta. Rad započinje analizom specifičnosti Europske unije kako bismo jasnije odgovorili na kasnije analizirane probleme. Nakon toga napravljena je analiza fondova Europske unije tako što se nastojalo pobliže objasniti svaki od Europskih strukturnih investicijskih fondova. Potom je detaljno analiziran i definiran pojam održivog...
EU fondovi i održivi razvoj
EU fondovi i održivi razvoj
Snježana Ivančić
Financiranjem EU-a mogu zajednički upravljati Europska komisija i nacionalna tijela, izravno Europska komisija ili neizravno druga tijela unutar ili izvan EU-a, ovisno o prirodi dotičnog financiranja. Bespovratna sredstva dodjeljuju se određenim projektima koji se odnose na politike EU-a, obično nakon javne objave poznate kao poziv na dostavu prijedloga. Za bespovratna sredstva mogu se prijaviti osobe koje vode tvrtku ili srodnu organizaciju (poslovna udruženja, pružatelji...
EU i migrantske krize
EU i migrantske krize
Josip Gašperov
Veliki broj migranata i izbjeglica koji ulaze u Europu izazov je svim zemljama članicama EU. Ne postoji jedinstveno objašnjenje za prisilnu migraciju, ali kolaps Gadafijevog režima, tijekovi u Siriji i Libiji ishodili su građanskim ratom, ali i izazivali nesigurnost i humanitarnu krizu u njihovim susjednim zemljama, posebice u Turskoj i Libanonu, gdje su najveći izbjeglički centri. Građanski rat i raspad Libije otvorio je put brojnim izbjeglicama iz Zapada i Podsaharske Afrike ...

Pages