Pages

KEMIJSKI PROFIL ISPARLJIVIH SPOJEVA „TULUM“ SIRA
KEMIJSKI PROFIL ISPARLJIVIH SPOJEVA „TULUM“ SIRA
Martina Zore
Cilj ovog završnog rada je odrediti aromatski profil „Tulum“ sira iz Republike Turske s područja Provincije Samsun. Za izolaciju isparljivih sastojaka „Tulum“ sira korištena je tehnika mikroekstrakcija vršnih para na krutoj fazi (HS-SPME), dok je za identifikaciju istih primijenjen sustav plinske kromatografije udružen sa spektrometrijom masa. Dobivene rezultate usporediti sa literaturnim podacima.
KOLEKTIVNI UGOVOR
KOLEKTIVNI UGOVOR
Dragica Kovačević
Ovim diplomskim radom želi se na jednostavan način prikazati što bi 'prvi' kolektivni ugovor trebao sadržavati, kakva sve prava, te što je zapravo kolektivni ugovor? Da li kolektivni ugovor kao takav ide u prilog zaposlenicima ili poslodavcu/ima? Tijekom istraživanja i pisanja korištena je indukcijsko-dedukcijska metoda, a zbog lakše preglednosti rad je kompozicijski podijeljen u deset dijelova. U prvom dijelu govori se o povijesti kolektivnog ugovora o radu, ostali dijelovi...
KONCENTRACIJE PODUZETNIKA
KONCENTRACIJE PODUZETNIKA
Kristina Butković
Slobodno tržište je osnova za čitav koncept ekonomije, a upravo na tržišnom natjecanju temeljeno je tržišno gospodarstvo, jer je ono glavni pokretač rasta i zapošljavanja te ono potičući inovacije i stvaranje boljih proizvoda unapređuje čitavo društvo. U uvjetima gospodarske krize posebno je potrebno da svi koji utječu na stvaranje i osiguravanje ravnopravnih tržišnih uvjeta postanu svjesniji da samo otvoreno tržište potiče konkurentnost, poduzetničku inovativnost,...
KRIZNO KOMUNICIRANJE
KRIZNO KOMUNICIRANJE
Diana Ramljak
Krize su suvremenom svijetu, kojega karakterizira sve jača globalizacija i stalan napredak tehnologije i tržišnog gospodarstva postale uobičajeni dio svakodnevice. Svaki čovjek tijekom života proživi barem jednu kriznu situaciju, teško da postoji osoba koja nije doživjela ili proživjela npr. gubitak drage osobe, materijalnih ili osjećanih vrijednosti. Jednako kao i pojedinci, krizu mogu prolaziti i organizacije. Ukoliko je nepripremljena, organizacija može vrlo teško primiti...
KVANTITATIVNE RAZLIKE PRIMJENE RAZLIČITIH METODA ZA UTVRĐIVANJE TROŠKOVA NABAVE ZALIHA
KVANTITATIVNE RAZLIKE PRIMJENE RAZLIČITIH METODA ZA UTVRĐIVANJE TROŠKOVA NABAVE ZALIHA
Antonija Sarić
Za poslovanje nekog poduzeća zalihe zauzimaju značajno mjesto. Dio su kratkotrajne imovine, a samim time važna je i sama računovodstvena evidencija zaliha, odnosno računovodstvo zaliha. Zalihe od trenutka njihova ulaska u poduzeće pa sve do trenutka njihova postojanja kao imovine poduzeća prati računovodstvo zaliha. U svom poslovanju poduzeća koriste različite vrste zaliha, a neke od njih su: zalihe sirovine i materijala, zalihe rezervnih dijelova, zalihe nedovršene proizvodnje i...
Kamp odmorište "Peruča"
Kamp odmorište "Peruča"
Ivana Tucaković
Otvaranje kamp odmorišta „Peruča“ od iznimne je važnosti za turističku ponudu Republike Hrvatske. Potreba je jasno vidljiva iz Strategije razvoja hrvatskog turizma, koja do 2020. planira jačanje turističke ponude. Što podrazumijeva, između ostalog i poticanje razvoja kamp odmorišta i izvan T3 turističkih zona1. Izgradnjom odmorišta u Dalmaciji na području Dalmatinske zagore, ne samo da će se omogućiti razvoj ruralnog turizma, već i gospodarstva toga kraja, otvaranjem ...
Karakteristike menadžera na području grada Knina
Karakteristike menadžera na području grada Knina
Gordana Jelić
Na početku rada uspostavljena je hipoteza rada i ciljevi koji su se željeli postići sa ovim radom. Postavljena hipoteza je glasila „Menadžeri u gradu Kninu razlikuju se po pitanju menadžerskih karakteristika od menadžera na razini Republike Hrvatske“. Riječ je o opće prihvaćenoj tezi koja je zastupljena u široj javnosti kada se uspoređuje lokalna i nacionalna razina, a koja se ovim radom željela razjasniti. Iz provedenog istraživanja u sklopu rada potvrđena je postavljena...
Karlovačka pivovara
Karlovačka pivovara
Ruža Petrović
Karlovačka pivovara dio je kompanije Heineken od 2003. godine. Tradicija proizvodnje piva u Karlovačkoj pivovari seže još u 1854. godinu. Danas ona drži čvrsto drugo mjesto na hrvatskomu tržištu piva. Pivovara proizvodi i prodaje 1,1 milijun hektolitara piva godišnje. Karlovačka pivovara širi svoj portfelj kako bi zadovoljila potrebe odraslih potrošača, a u njemu se nalaze sljedeće marke: Karlovačko, Heineken, Karlovačko crno, Karlovačko Radler, Karlovačko Rally...
Kemijska i senzorska svojstva kiselog kupusa
Kemijska i senzorska svojstva kiselog kupusa
Josip Bitunjac
Karakteristike svježeg kupusa namijenjenog za fermentaciju su čvrste i tvrde glavice s količinom topljive suhe tvari od 3 do 5% i svjetlijom bojom vanjskih listova. Glavice se nakon čišćenja režu u rezance ujednačene širine na stroju za rezanje. Pripremljeni rezanci se važu i miješaju s 2,25 % natrijevog klorida. Temperatura biološke fermentacije je 18-22 °C u tamnom prostoru i u anerobnim uvjetima. Natrijev klorid izdvaja stanični sok zbog osmoze, te se stvaraju uvjeti za...
Kemijski profil isparljivih spojeva vina pošip proizvedenog " Sur Lie " metodom
Kemijski profil isparljivih spojeva vina pošip proizvedenog " Sur Lie " metodom
Željko Ćurković
Cilj ovog završnog rada je odrediti razlike kemijskog profila isparljivih spojeva vina Pošip proizvedenog ˝sur lie˝ metodom u barrique bačvi i tehnologijom proizvodnje bijelih vina u inox tanku. Po završetku fermentacije je postavljen pokus. Jedan dio vina je ostavljen u inox tanku ˝Pošip X-16 Inox˝, te je nakon 25 dana skinuto s taloga kvasaca. Drugi dio vina je pretočen u barrique bačvu ˝Pošip X-16 Barrique˝, gdje je njegovano 6 mjeseci na talogu kvasaca uz periodična...
Kemijski sastav trajnih kobasica
Kemijski sastav trajnih kobasica
Marina Tišma
Cilj ovog završnog rada bio je odrediti kemijski sastav tri vrste trajnih kobasica. Kemijski sastav značajno utječe na nutritivnu vrijednost, organoleptička svojstva te trajnost i zdravstvenu ispravnost trajnih kobasica te je iz tog razloga odabrana navedena tema istraživanja. U ovom radu odredili su se udjeli vode, masti, ukupnih minerala i NaCl u zimskoj salami, sudžukicama i kulenu. Rezultati istraživanja pokazali su da je prosječan udio vode u analiziranim trajnim kobasicama...
Kobe Bryant
Kobe Bryant
Davor Okić
Marketing je profitabilno zadovoljenje potreba. Predstavlja dinamično područje poslovne ekonomije koja počiva na tržišnoj razmjeni. "Marketing je društveni i upravljački proces koji putem stvaranja, ponude i razmjene proizvoda od vrijednosti s drugima, pojedinci i grupe dobivaju ono što im je potrebno ili što žele" - Phillip Kotler . Prema definiciji Međunarodne trgovačke komore (ICC) sponzorstvo je bilo koji komercijalni odnos kojim sponzor, za obostranu korist sponzora i...

Pages