Pages

ETNO AGRONOMSKI  PREGLED
 TRADICIONALNOG  SAKUPLJANJA, UZGOJA I UPORABE LJEKOVITOG BILJA U OPĆINI PROMINA
ETNO AGRONOMSKI PREGLED TRADICIONALNOG SAKUPLJANJA, UZGOJA I UPORABE LJEKOVITOG BILJA U OPĆINI PROMINA
Snježana Duvančić
Općine Promina proteže se od obronaka planine Promine prema zapadu, uz središnji dio rijeke Krke. Sa svoje sjeveroistočne strane granici s područjem Knina, a s južne Drniša. Područje općine obuhvaća sela: Oklaj, Razvođe, Lukar, Suknovci, Matasi, Puljani, Ljubotić, Čitluk, Mratovo. Područje općine Promina dobilo je naziv po liburnskom gradu Promoni kojeg su od Liburna preoteli Dalmati pritom pomaknuvši svoju granicu s drugim ilirskim plemenima na rijeku Krku. 34....
EU fondovi i održivi razvoj
EU fondovi i održivi razvoj
Jelena Starčević
Ovaj se radi bavi pitanjem odnosa Europskih strukturnih i investicijskih fondova i održivog razvoja. Cilj rada je pokazati u kakvom su odnosu dva promatrana koncepta. Rad započinje analizom specifičnosti Europske unije kako bismo jasnije odgovorili na kasnije analizirane probleme. Nakon toga napravljena je analiza fondova Europske unije tako što se nastojalo pobliže objasniti svaki od Europskih strukturnih investicijskih fondova. Potom je detaljno analiziran i definiran pojam održivog...
EU i migrantske krize
EU i migrantske krize
Josip Gašperov
Veliki broj migranata i izbjeglica koji ulaze u Europu izazov je svim zemljama članicama EU. Ne postoji jedinstveno objašnjenje za prisilnu migraciju, ali kolaps Gadafijevog režima, tijekovi u Siriji i Libiji ishodili su građanskim ratom, ali i izazivali nesigurnost i humanitarnu krizu u njihovim susjednim zemljama, posebice u Turskoj i Libanonu, gdje su najveći izbjeglički centri. Građanski rat i raspad Libije otvorio je put brojnim izbjeglicama iz Zapada i Podsaharske Afrike ...
Ekonomska ocjena investicije u proizvodnji smilja
Ekonomska ocjena investicije u proizvodnji smilja
Josip Zubac
Cilj rada bio je ocijeniti ekonomsku opravdanost i financijsku izvodljivost investicije u proizvodnju smilja pri kombiniranim uvjetima financiranja. Na temelju tehnoloških i ekonomskih polazišta izrađen je tehnološko-ekonomski model proizvodnje smilja. Rezultati tehnološko-ekonomskog modela predstavljaju ulazne parametre za dinamičku ocjenu isplativosti i analizu osjetljivosti investicije, kao i za analizu osnovnih mjerila poslovne uspješnosti. Investicija je tijekom cijelog...
Elektroniko poslovanje: sigurnost i oblici poslovanja
Elektroniko poslovanje: sigurnost i oblici poslovanja
Dubravka Rudelić
Elektroničko je poslovanje suvremeni oblik organizacije poslovanja koji podrazumijeva intenzivnu primjenu informatičkih i, posebice, internetskih tehnologija u svim ključnim odnosno jezgrenim poslovnim funkcijama i procesima. Elektroničko poslovanje je poslovanje primjenjivo u svim gospodarskim djelatnostima, ono omogućuje tvrtkama da zarade više, uštede novac i vrijeme korištenjem informacijskih i komunikacijskih tehnologija, posebno Interneta, svjetske računalne mreže. U svom...
Elektronički marketing
Elektronički marketing
Dragana Pavlović
U ovome radu kao temelj za rad definirati će se marketing kako bi se bolje mogao objasniti pojam i razlozi nastanka suvremenog elektroničkog marketinga. Navesti će se područja primjene elektroničkog marketinga te koja je njegova uloga u razvoju suvremenog poslovnog svijeta. Elektronički marketing svoje začetke bilježi još 1995.godine i od tada se ubrzano razvija. Po uzoru na klasični i ovaj suvremeni marketing ima svoj marketinški miks, koji su njegovi sastavni dijelovi i na...
Elektronički marketing i suvremeni marketiniški pristup u e-poslovanju
Elektronički marketing i suvremeni marketiniški pristup u e-poslovanju
Zrinka Milardović
Pojava interneta je svakako utjecalo na živote ljudi, ali i poslovanje poduzeća. Poduzeća koja su uvidjela prednosti koje internet za poslovanje nudi, ostvaraju značajnu konkurentsku prednost. Internet ne koriste samo poduzeća, nego i sami kupci/potrošači koji na taj način dolaze do potrebitih informacija, ali i mogu obaviti kupovinu putem raznih on-line trgovina. U tom razvoju razvio se i e-marketing koji je temeljen na korištenju digitalne tehnologije. Na taj način se poduzeća...
Elektronički način plaćanja
Elektronički način plaćanja
Linda Lekaj
U ovom radu opisano je elektroničko poslovanje i njegov značaj u svijetu, opisan je elektronički novac i njegovi sustavi, razvoj samog novca, te pogodnosti elektroničkog novca. Objašnjeno je koji je zakon vezan za elektronički novac, pobliže je objašnjeno koji su to neki od primjera elektroničkih novčanih sustava i kako oni utječu na svakog čovjeka i na elektroničko poslovanje. Kao primjer prikazuju se grafovi najpopularnijih načina plaćanja u Hrvatskoj i Sloveniji. I za kraj...
Elektroničko poslovanje i društvene mreže
Elektroničko poslovanje i društvene mreže
Sandra Gojević
Ovaj rad temelji se na dvije pretpostavke modernog doba: elektroničko poslovanje i društvene mreže. Osim ključnih definicija objasnit će se nastanak i razvoj elektroničkog poslovanja kao i njegova primjena. Drugi dio rada bazira se na elektroničko poslovanje u Hrvatskoj te ističe prednosti i mane, a također objašnjava i zašto je zaostalo. Posljednji dio bavi se društvenim mrežama u profesionalnom pravcu, kako se koriste i kako utječu na tvtku, te su posebno pojašnjene.
Elektroničko poslovanje u javnom sektoru Republike Hrvatske (e- Hrvatska)
Elektroničko poslovanje u javnom sektoru Republike Hrvatske (e- Hrvatska)
Matea Lovrić
Razvojem internetskih i komunikacijskih tehnologija razvija se i globalno tržište koje ima sve veći utjecaj na funkcioniranje modernih državnih sustava. Daljnji razvoj sustava može ograničiti samo ljudski faktor. Primjenom elektroničkog poslovanja na razini i u sustavu države omogućava sve ono čemu teži pravna i socijalna država. Tu govorimo o racionalizaciji troškova, transparentnosti javnih usluga, podizanju kvalitete usluga, razvoju gospodarstva što u konačnici vodi ka...
Emocionalna inteligencija u poslovnoj komunikaciji
Emocionalna inteligencija u poslovnoj komunikaciji
Ante Buljat
Cijeli svijet se zasniva na načelima dobrog i djelotvornog komuniciranja. Ljudi svakodnevno sudjeluju u nekom od oblika komunikacije. Dobra komunikacija temelj je uspješnih međuljudskih odnosa. Ona je neizbježna, a prije svega jer se dogodila i onda kada nije bila uspješna. Današnja praksa komuniciranja je složena, jer se ostvaruje kroz različite medije i kanale te je nemoguće govoriti o samo jednoj globalnoj interakciji, već možemo govoriti o područjima i skupinama...
Energetske vrijednosti i količina hranjivih tvari odabranih slastičarskih proizvoda
Energetske vrijednosti i količina hranjivih tvari odabranih slastičarskih proizvoda
Katarina Bilić
U radu je dan pregled osnovnih pojmova vezanih za označavanje hrane, izračun kalorijske vrijednosti hrane, te izračun ukupnog sadržaja pojedinih hranjivih tvari u hrani. Za odabrane slastičarske proizvode (ukupno 5) na bazi prhkog, lisnatog, dizanog, kuhano-pečenog i biskvitnog tijesta dana je ukupna energetska vrijednost proizvoda na 100 grama proizvoda i na jedinicu konzumacije proizvoda, te količine hranjivih tvari na 100 grama proizvoda i na jedinicu konzumacije proizvoda dobivena...

Pages