Pages

Djevičanko maslinovo ulje kao funkcionalna hrana
Djevičanko maslinovo ulje kao funkcionalna hrana
Ivan Galić
Maslinovo ulje kao neizostavan dio mediteranske prehrane danas je nepresušan izvor znanstvenih istraživanja zbog velikog utjecaja na zdravlje čovjeka. Njegov izuzetan kemijski sastav i mehanička ekstrakcija bez otapala čini maslinovo ulje nutritivno najkvalitetnije među uljima. Djevičansko maslinovo ulje je primjer prirodne funkcionalne hrane zbog sastojaka koji svojom aktivnošću pridonose prevenciji i liječenju raznih bolesti. Mediteranska prehrana koja pomaže u prevenciji...
Donošenje odluke o kupnji dionica hotelijerskih poduzeća na temelju analize financijskih izvještaja
Donošenje odluke o kupnji dionica hotelijerskih poduzeća na temelju analize financijskih izvještaja
Katarina Šljivić
Svaka osoba ima pravo samostalno raspolagati vlastitim novčanim sredstvima pa prema tome višak sredstava može držati na privatnim računima, štednim računima ih ili pak uložiti u vrijednosne papire. Mnogi ljudi vjeruju da ulaganja u vrijednosne papire, odnosno dionice, nose jako velike rizike. U današnje vrijeme informacije o dionicama dostupne su svima. Putem burzi moguće je pratiti kretanja dionica i općenito prikupiti sve potrebne informacije. No kako to da su jedni jako...
Društvene mreže i elektroničko poslovanje
Društvene mreže i elektroničko poslovanje
Ana- Marija Ivanušić
Sve brži razvoj informacijske tehnologije pruža nam nove načine primjene i komunikacije informacija, revolucionirajući brzinu i kvalitetu tog procesa. Veliku ulogu pri tom imaju društvene mreže na internetu koje nude korisnicima besplatne online usluge komuniciranja sa ostalim korisnicima, kao i postavljanje različitih multimedijalnih sadržaja, pisanje blogova, igranje raznih igara i druge korisne ili manje korisne aktivnosti putem ovih mreža. Kako bi se osoba priključila nekoj od...
Društvene mreže i njihova uloga u suvremenom poslovanju
Društvene mreže i njihova uloga u suvremenom poslovanju
Anita Jurić-Ćivro
U ovom završnom radu obradila sam „danas“ vrlo aktualnu temu pod nazivom Društvene mreže. Društvene mreže su jedan od najčešćih pojmova u svijetu Interneta. One virtualno okupljaju ljude i organizacije ovisno o tome za što su specijalizirane. Tako postoje poslovne, organizacijske i druge društvene mreže. Društvenu mrežu može se definirati kao društvenu strukturu koju sačinjavaju skupine društvenih aktora (osobe ili organizacije) i kompleksni skup između aktora. U...
Društveni mediji i krizno komuniciranje
Društveni mediji i krizno komuniciranje
Krešimir Slugan
Značajnim tehnološkim napretkom i modifikacijom Internetskih stranica došlo je do masovnog korištenja društvenim medijima. Sami po sebi, društveni mediji predstavljaju širok pojam, pa se tako pod tim najčešće podrazumijevaju: društvene mreže, portali, forumi i blogovi. Mediji i novinari smatraju se kao najvažniji izvor pružanja informacija građanima, a objavljene informacije različito djeluju na različite ljude. Objavljeni nepotrebni sadržaji mogu kod građana izazvati...
Društveno odgovorno poslovanje
Društveno odgovorno poslovanje
Sanja Jukić
Unazad desetak godina društveno odgovorno poslovanje je bilo potpuna nepoznanica koja nije bila u fokusu zanimanja stručne javnosti, izuzev nekih usamljenih primjera poslovnih subjekata koji su razmišljali o DOP-u. DOP u Hrvatskoj počinje biti zanimljiv tek zadnjih desetak godina te je sasvim uobičajeno da brojne tvrtke društveno odgovorno posluju iznad zakonom propisanih razina. Tvrtke u svoje poslovanje uključuju brigu o okolišu i zajednici, te svoje poslovne odluke temelje na...
Društveno odgovorno poslovanje poduzeća prema zaposlenicima
Društveno odgovorno poslovanje poduzeća prema zaposlenicima
Matea Perić
Svrha ovog rada je staviti fokus na zaposlenike kao ključne resurse svako poduzeća. Iako su zaposlenici ključan dio odgovornog poslovanja poduzeća, često im se ne pridaje dovoljno pozornosti kada se govori o društveno odgovornom poslovanju. U prvom dijelu rada dane su definicije raznih organizacija za društveno odgovorno poslovanje, te je opisan tradicionalan i suvremen pristup društveno odgovornom poslovanju. Drugi dio rada opisuje mjere koje poduzeća mogu provoditi kako bi...
Društveno odgovorno poslovanje prema potrošačima kao strategija održivog razvoja poduzeća
Društveno odgovorno poslovanje prema potrošačima kao strategija održivog razvoja poduzeća
Miroslav Draganić
U suvremenom svijetu poslovanja od proizvođača se očekuje da osim same briga za vlastiti proizvod, vode i politiku društveno odgovornog poslovanja, poštujući temeljne društvene i moralne vrijednosti te vodeći brigu o dobrobiti zajednice. Sve veći broj poduzeća, shvaća da je u poslovnu strategiju potrebno ugraditi brigu o društvu i životnoj sredini, što je svojevrsno ulaganje u konkurentsku prednost i postizanje efikasnog poslovanja poduzeća s ciljem poboljšanja dobrobiti...
Društvo s ograničenom dgovornošću
Društvo s ograničenom dgovornošću
Matea Delić
Društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) se smatra vrstom društva koju osniva jedna ili više osoba koje žele poslovati pod zajedničkim imenom. D.o.o. je najčešći oblik trgovačkog društva u Republici Hrvatskoj. Može ga osnovati jedna ili više fizičkih ili pravnih osoba koje unose uloge u unaprijed dogovoreni temeljni kapital. Prema Zakonu o trgovačkim društvima minimalni temeljni kapital za d.o.o. iznosi 20.000,00 kn. U većini slučajeva se temeljni kapital uplaćuje u...
Državne potpore i pomoći u RH i EU
Državne potpore i pomoći u RH i EU
Anamaria Planinić
Pristupanjem Republike Hrvatske u Europsku uniju 1. srpnja 2013. godine, državne potpore su usklađene s pravnom stečevinom EU, te je dotadašnji Zakon o državnim potporama iz 2005. godine, zamijenjen Zakonom o državnim potporama iz 2013. donesenim ulaskom RH u EU. Naime državne potpore su potencijalni i/ili stvarni rashod države, te ono narušava ili želi narušiti tržišno natjecanje između zemalja članica EU. Ujedno EU se zalaže na dodjeljivanje državnih potpora onim...
Državne potpore i pomoći u RH i EU
Državne potpore i pomoći u RH i EU
Renata Basić
Državne potpore su opsežna tema koja se tiče ekonomskih i pravnih znanstvenih disciplina. S jedne strane to je čimbenik koji utječe na tržišno natjecanje, te s druge strane o odlukama državne vlasti koje uređuje pravo Europske unije. Sa ekonomske strane državne potpore svoje korisnike stavljaju u bolji položaj, od drugih poduzetnika na tržištu koji u isto vrijeme ne dobivaju državne potpore. U isto vrijeme uživatelji potpora dolaze u prednost. Iz tog razloga, zbog...
E - marketing na društvenim mrežama
E - marketing na društvenim mrežama
Ana Novačić - Mataija
Tema završnog rada je E-marketing na društvenim mrežama koja je razrađena kroz šest poglavlja, zaključno sa zaključkom. Na samom početku je obrađen pojam i razvoj Interneta kao i načini pristupa Internetu, te primjena Interneta u marketinškoj komunikaciji. Nadalje, obrađen je pojam elektroničkog marketinga u kojemu su predočene prednosti i nedostaci primjene elektroničkog marketinga u poslovanju. U primjeni elektroničkog marketinga sve veću ulogu imaju društvene mreže koje...

Pages