Pages

Društveno odgovorno poslovanje poduzeća prema zaposlenicima
Društveno odgovorno poslovanje poduzeća prema zaposlenicima
Matea Perić
Svrha ovog rada je staviti fokus na zaposlenike kao ključne resurse svako poduzeća. Iako su zaposlenici ključan dio odgovornog poslovanja poduzeća, često im se ne pridaje dovoljno pozornosti kada se govori o društveno odgovornom poslovanju. U prvom dijelu rada dane su definicije raznih organizacija za društveno odgovorno poslovanje, te je opisan tradicionalan i suvremen pristup društveno odgovornom poslovanju. Drugi dio rada opisuje mjere koje poduzeća mogu provoditi kako bi...
Društvo s ograničenom dgovornošću
Društvo s ograničenom dgovornošću
Matea Delić
Društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) se smatra vrstom društva koju osniva jedna ili više osoba koje žele poslovati pod zajedničkim imenom. D.o.o. je najčešći oblik trgovačkog društva u Republici Hrvatskoj. Može ga osnovati jedna ili više fizičkih ili pravnih osoba koje unose uloge u unaprijed dogovoreni temeljni kapital. Prema Zakonu o trgovačkim društvima minimalni temeljni kapital za d.o.o. iznosi 20.000,00 kn. U većini slučajeva se temeljni kapital uplaćuje u...
Državne potpore i pomoći u RH i EU
Državne potpore i pomoći u RH i EU
Renata Basić
Državne potpore su opsežna tema koja se tiče ekonomskih i pravnih znanstvenih disciplina. S jedne strane to je čimbenik koji utječe na tržišno natjecanje, te s druge strane o odlukama državne vlasti koje uređuje pravo Europske unije. Sa ekonomske strane državne potpore svoje korisnike stavljaju u bolji položaj, od drugih poduzetnika na tržištu koji u isto vrijeme ne dobivaju državne potpore. U isto vrijeme uživatelji potpora dolaze u prednost. Iz tog razloga, zbog...
Državne potpore i pomoći u RH i EU
Državne potpore i pomoći u RH i EU
Anamaria Planinić
Pristupanjem Republike Hrvatske u Europsku uniju 1. srpnja 2013. godine, državne potpore su usklađene s pravnom stečevinom EU, te je dotadašnji Zakon o državnim potporama iz 2005. godine, zamijenjen Zakonom o državnim potporama iz 2013. donesenim ulaskom RH u EU. Naime državne potpore su potencijalni i/ili stvarni rashod države, te ono narušava ili želi narušiti tržišno natjecanje između zemalja članica EU. Ujedno EU se zalaže na dodjeljivanje državnih potpora onim...
E - marketing na društvenim mrežama
E - marketing na društvenim mrežama
Ana Novačić - Mataija
Tema završnog rada je E-marketing na društvenim mrežama koja je razrađena kroz šest poglavlja, zaključno sa zaključkom. Na samom početku je obrađen pojam i razvoj Interneta kao i načini pristupa Internetu, te primjena Interneta u marketinškoj komunikaciji. Nadalje, obrađen je pojam elektroničkog marketinga u kojemu su predočene prednosti i nedostaci primjene elektroničkog marketinga u poslovanju. U primjeni elektroničkog marketinga sve veću ulogu imaju društvene mreže koje...
E - poslovanje u Hrvatskoj
E - poslovanje u Hrvatskoj
Bruno Marko Bačić
S razvojem elektroničkog poslovanja počelo se usporedno sa razvojem tehnologije koja je omogućavala takav oblik poslovanja koji je po svemu sudeći počeo polako istiskivati s tržišta klasični oblik trgovine koji sve više zastarjeva iako je još uvijek uvelike prisutan iz određenih razloga poput odbacivanja određenih tvrtki da takvim pristupom izađu na tržište ili jednostavno zastarjelom tehnologijom koja je još uvijek prisutna u zemljama trećeg svijeta. Međutim, kao i...
E-busines- Cloud computing i programski alati
E-busines- Cloud computing i programski alati
Vedran Barić
U ovom radu definirati će se pojava e-businessa te nakratko opisati njegova povijest u svrhu lakšeg shvaćanja nastanka tehnologija koje su se uz nj razvijale. Nakon nabrajanja prednosti i nedostataka e-businessa u odnosu na klasično poslovanje nešto veća pažnja biti će posvećena cloud computingu, njegovom nastanku, svrsi, koristi i načinima iskorištavanja takve tehnologije kroz e-business. Kao temelj ovog rada analizirati će se programski alati koji su danas dostupni svakom...
E-marketing i društvene mreže
E-marketing i društvene mreže
Petra Ujević
U današnje vrijeme brzog razvoja novih tehnologija, Internet je postao vrlo važno i glavno središte svega jedan od najvažnijih kanala komunikacije , promocije , i svih vrsta oglašavanja. To je možemo reći dio novi dio osnovne pismenosti i sastavni dio marketinga. Društvene mreže su postale nezaobilazan dio komunikacije mlade populacije koja od najranijeg doba kreće s upoznavanjem toga pa i do starije populacije koja se sve više informatički obrazuje. Čak postoje određeni...
E-učenje kao sastavni dio razvoja e-poslovanja
E-učenje kao sastavni dio razvoja e-poslovanja
Anita Bekavac
Najjednostavnije rečeno e-učenje (u nastavku e-learning) je učenje uz pomoć računala i, vrlo često, Interneta. Ponekad je e-learning prisutan u klasičnom obrazovanju u školama i na fakultetima, tako da se računalo i Internet koriste za vrijeme nastave ili u izradi domaćih zadaća. U drugim slučajevima se obrazovni programi djelomično izvode online, tj. uz pomoć Interneta ili uz pomoć materijala distribuiranih na CD romu, a djelomično na tradicionalan način. Taj se oblik zove...
EBAY
EBAY
Marina Miljak
eBay je stjecište prodavača i kupaca iz cijelog svijeta, a počeo je kao aukcijska stranica za prodaju polovnih stvari. Stvari se danas odvijaju u drugom smjeru, prodaja se proširila na veliki broj proizvoda iz raznih kategorija, kao što su odjeća, obuća, računala, mobiteli, kozmetika, kućne potrepštine i slično. Posao je pokrenut 1995. godine i do danas je u porastu, mada ima sve veću konkurenciju jer je internetska prodaja uzela maha u današnje vrijeme kada se živi užurbanim...
ETERIČNO ULJE CVIJETA I PLODA DRAČE (Paliurus spina-christi)
ETERIČNO ULJE CVIJETA I PLODA DRAČE (Paliurus spina-christi)
Sanja Gracin
Cilj ovog završnog rada je odrediti kemijski sastav isparljivih spojeva cvijeta i ploda drače ( Paliurus spina-christi). Spojevi su izolirani hidrodestilacijom (HD) za analizu spojeva korištena je spregnuta tehnika plinska kromatografija – spektometrija masa (GC-MS) na kapilarnoj koloni HP - 5MS. Spoj sa najvećim postotkom je heksadekanska kiselina i to u cvijetu 18,8 %, a u plodu visokih 60,5 %. Dobiveni rezultati su uspoređeni s literaturom.
ETIKA I PRAVA ŽIVOTINJA
ETIKA I PRAVA ŽIVOTINJA
Vilma Goleš
Predmetni završni rad sažima trenutne stručne i znanstvene spoznaje o etičkom ponašanju i odgovornosti čovjeka prema drugim živim bićima i okolišu, u svijetu i u Republici Hrvatskoj. Etičko postupanje s životinjama i dobrobit životinja iznimno su značajna, ali i nadasve zanimljiva tema, koja od davnina zaokuplja ljude. O važnosti pravilnog postupanja s domaćim životinjama govori činjenica da je većina zemalja zakonski odredila načine postupanja prema životinjama. Završni...

Pages