Pages

DRUŠTVENE MREŽE - FACEBOOK
DRUŠTVENE MREŽE - FACEBOOK
Ina Barać
Komunikacija je bitna u svim segmentima društvenog života, profesije i djelatnosti. To je razmjena ideja, informacija i osjećaja verbalnim i neverbalnim sredstvima, prilagođena društvenoj prirodi situacije. Ona je zapravo osnova i uvjet svih međuljudskih poslovnih i privatnih odnosa. Internet danas ima veliki utjecaj u poslovanju svakog poduzeća. Gotovo sve je povezano s Internetom, te je život otežan bez njegova korištenja. Društvene mreže sve više zauzimaju mjesto u...
DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Leo Klarić
Društvo s ograničenom odgovornošću relativno je novija pravna tvorevina koja se prvi put pojavila u njemačkom pravu 1892. godine nakon čega je doživjelo niz izmjena i dopuna koje ga nisu bitno izmijenile. Iz njemačkog prava potpuno su ga preuzala i ostala kontinentalna zakonodavstva i često ga upotrebljavaju. Nastalo je iz potrebe vezanosti članova uz društva, osobito u sustavima gdje je dioničko društvo bilo uređeno pretežno prisilnim propisima, a da ipak ostane kapitalno....
DRŽAVNE POTPORE U R.H.
DRŽAVNE POTPORE U R.H.
Vedran Šimunović
O pravnom uređenju državnih potpora u Republici Hrvatskoj još se prije samo nešto više od nekoliko godina nije moglo puno govoriti. Tek je donošenjem Zakona o državnim potporama u ožujku 2003. godine ( NN 47 / 2003 ) tema državnih potpora u punom smislu ušla u hrvatsko pravo . Kontrola državnih potpora dio je šireg prava tržišnog natjecanja . Stoga se postavlja pitanje zašto i s kojom svrhom je taj institut ušao u hrvatski pravni sustav ? Radi funkcionalne obrane...
Dalmatinska janjetina - izvorni proizvod dalmacije
Dalmatinska janjetina - izvorni proizvod dalmacije
Marko Rakić
Dalmatinska janjetina je meso janjadi hrvatske izvorne pasmine ovaca, dalmatinske pramenke, ojanjene, uzgojene i zaklane isključivo u zemljopisnom području definiranom u specifikaciji proizvoda, koja se kolju u dobi od 70 do 130 dana kada dostižu tjelesnu masu od 15-28 kg. Na tržište se stavlja isključivo svježa, u obliku cijelog trupa s glavom, bubrezima i bubrežnim lojem, sa ili bez testisa, sa ili bez iznutrica. Topli trup janjeta dalmatinske pramenke s glavom, najkasnije 1...
Dalmatinska panceta - zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla
Dalmatinska panceta - zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla
Petar Glavan
Područje registracije i zaštite naziva poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda zaštićenom oznakom izvornosti, zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla ili oznakom zajamčeno tradicionalnog specijaliteta na razini Europske unije je danas uređeno posebnim propisima. Uredbe na razini Europske unije reguliraju cjelovito područje registracije i zaštite oznakama izvornosti (ZOI), oznakama zemljopisnog podrijetla (ZOZP) i oznakama zajamčeno tradicionalnog specijaliteta (ZTS) te...
Dalmatinska pečenica - zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla
Dalmatinska pečenica - zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla
Marko Žeravica
Područje registracije i zaštite naziva poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda zaštićenom oznakom izvornosti, zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla ili oznakom zajamčeno tradicionalnog specijaliteta na razini Europske unije je danas uređeno posebnim propisima. Uredbe na razini Europske unije reguliraju cjelovito područje registracije i zaštite oznakama izvornosti (ZOI), oznakama zemljopisnog podrijetla (ZOZP) i oznakama zajamčeno tradicionalnog specijaliteta (ZTS) te...
Decentralizacija Republike Hrvatske kroz ekonomsku analizu teritorijalne podjele
Decentralizacija Republike Hrvatske kroz ekonomsku analizu teritorijalne podjele
Jelena Batić
Fiskalna decentralizacija i regionalizacija Republike Hrvatske ključna su pitanja na koja već godinama aktualne vlade pokušavaju naći adekvatan odgovor. Svakako ključni dio odgovora leži u ekonomskoj analizi i razini prihoda na razini regionalne i lokalne samouprave. Upravo stoga u fokusu ovog rada jesu decentralizacija i teritorijalna podjela Republike Hrvatske kroz ekonomsku analizu prihoda županija, gradova i općina. Svrha rada je pokazati nužnu potrebu za decentralizacijom...
Definicija radničkih prava unutar država članica Europske unije - usporedbe i utjecaji na tržištu rada
Definicija radničkih prava unutar država članica Europske unije - usporedbe i utjecaji na tržištu rada
Dajana Čović
U ovom radu ćemo se baviti tematikom radničkih prava prvotno unutar država članica Europske unije. Prikazati će se osnovna prava radnika prvo kao čovjeka, osnovna ljudska prava kao fizičke osobe koja bi se trebala podrazumijevati i koja se ni u kojem slučaju ne smiju ignorirati pri stupanju u radni odnos s poslodavcem. Zatim, prava radnika određena zakonima i propisima kako države tako i Europske unije kao organizacije kojoj je ovdje svrha unapređenje i nadgledanje provođenje...
Derivacija i neke njene primjene
Derivacija i neke njene primjene
Lea Maričić
Ovaj završni rad temelji se na pojmu derivacije. U matematici derivacija funkcije je glavna osnova infinitezimalnog računa koji ima široku primjenu u svim znanstvenim i mnogim drugim područjima gdje je potreban proračun razvoja funkcije u određenom intervalu. Tako je npr. u geometriji nagib tangente na funkciju u određenoj točki, u ekonomiji rast inflacije u vremenu, a u fizici deriviranjem puta po vremenu dobijemo iznos brzine. Međutim da bi smo bolje razumjeli derivacije i njene...
Devizno tržište
Devizno tržište
Ana-Marija Klečina
Ovim završnim radom pokušati ću predstaviti devizno tržište i njegovu ulogu u poslovanju poduzeća, a samim time i njegovu veliku ulogu u razvoju gospodarstva zemlje. Cilj ovoga rada je pobliže predočiti razvoj deviznog tržišta i deviznog tečaja, te objasniti povijesne događaje, koji su vezani uz ovo tržište i dati prikaz dostignuća u teoriji, te mogućih smjernica u području analize i upravljanja deviznog rizika. Završni rad podijeljen je na deset poglavlja: U prvom...
Dioničko društvo
Dioničko društvo
Karmela Zelić
Dioničko društvo je trgovačko društvo u kojem članovi (dioničari) sudjeluju s ulozima u temeljnom kapitalu podijeljenom na dionice. Dioničko društvo može imati samo jednog dioničara. Dioničari ne odgovaraju svojom imovinom za obveze društva, te je njihov rizik ograničen samo na gubitak uplaćenog uloga. Najniži iznos temeljnog kapitala dioničkog društva je 200.000,00 kn. Nominalni iznos dionice ne može biti manji od 10,00 kuna, a ako je veći od ovog iznosa mora biti...
Diverzifikacija ruralnog turizma na podrčju Šibensko - kninske županije
Diverzifikacija ruralnog turizma na podrčju Šibensko - kninske županije
Sanja Jukić
Ruralni turizam je oblik selektivnog turizma koji se razvijana ruralnim područjima, a unutar njega se razvija nekoliko različitih vrsta ruralnog turizma koje ovise o aktivnostima koje određeni ruralni prostor posjeduje. Diverzifikacija gospodarskih djelatnosti u ruralnim prostorima postaje sve popularniji trend te postaje gotovo univerzalan proces. Trenutno se u Republici Hrvatskoj odnosno Šibensko-kninskoj županiji velika važnost predaje diverzifikaciji gospodarskih djelatnosti u...

Pages