Pages

BANKARSKO POSLOVANJE S OSVRTOM NA PRIVREDNU BANKU ZAGREB
BANKARSKO POSLOVANJE S OSVRTOM NA PRIVREDNU BANKU ZAGREB
Vladimir Erceg
Tema završnog rada je poslovno bankarstvo s osvrtom na Privrednu banku Zagreb. Rad je napisan s ciljem definiranja pojma financijskih posrednika i njihove uloge te s ciljem osvrta na značaj komercijalnih banaka u financijskom sektoru. Praktičan dio rada usmjeren je na opis poslovanja Privredne banke Zagreb. Rad se sastoji od tri cjeline.
BIOLOŠKI PROČIŠĆIVAČ VODE U NASELJU „GOLUBIĆ“
BIOLOŠKI PROČIŠĆIVAČ VODE U NASELJU „GOLUBIĆ“
Vesna Djaković
Cilj ovog završnog rada je prikazati sustav rada biološkog pročišćivača otpadnih voda i ispitati uzorak komunalne otpadne vode u naselju Golubić na ulazu i izlazu iz biološkog pročišćivača. Biološki pročišćivači su jednostavni sustavi za pročišćavanje otpadnih voda čiji se rad zasniva prvenstveno na aerobnoj razgradnji organske tvari uz osigurano prethodno čišćenje. U ovom radu pažnja je skrenuta na UPOV u naselju Golubić koji ima razvijenu anaerobno-aerobnu obradu...
BRUCELOZNI POBAČAJ U PREŽIVAČA
BRUCELOZNI POBAČAJ U PREŽIVAČA
Dragana Bradaš
Gravidnost se normalno završava porođajem, međutim ako različiti vanjski ili unutarnji uzroci prije vremena prekinu normalnu duljinu gravidnosti, a nezreo plod bude istisnut iz maternice prije normalnog termina poroda, govorimo o pobačaju - abortus, partus immaturus. Kod goveda, ovaca i koza zarazni su pobačaji mnogo češći nego li nezarazni i mogu biti posljedica kronične zarazne bolesti – bruceloze. Brucelozu uzrokuju bakterije pripadnice roda Brucella: Brucella abortus...
Biljna banka gena
Biljna banka gena
Lucija Jurić
Cilj ovog rada bio je istražiti i opisati važnost biljnih banaka gena. Radi se o instituciji koja čuva genetski materijal za genetska istraživanja i reprodukciju biljnog genetskog materijala. Banka gena ima veliku važnost u očuvanju autohtonih sorti, divljih srodnika, spontanih hibrida, pasmina odnosno autohtonog genetskog materijala. Genske banke također čuvaju stanice ili organizme koji su nositelj gena s posebnim osobinama. Ti bi se geni kasnije mogli pokazati korisnima...
Biološke, ekološke i krajobrazne osobine bagrema ( Robinia pseudoacacia L. ) s primjenom na zelenim površinama grada Knina
Biološke, ekološke i krajobrazne osobine bagrema ( Robinia pseudoacacia L. ) s primjenom na zelenim površinama grada Knina
Božana Vučemilović Alegić
Bagrem (Robinia pseudoacacia L.) je brzorastuće, listopadno drvo iz Sjeverne Amerike, a u Europu je uvezen početkom 17. stoljeća. Cijenjen je u pčelarstvu, drvnoj industriji, šumarstvu te vrlo invazivna vrsta. Najrasprostranjeniji je u sjeveroistočnom dijelu Hrvatske. Vrsta posjeduje i dekorativne osobine pa se koristi i u ukrasnoj hortikulturi. Metodom promatranja tijekom travnja i svibnja 2016. godine na području grada Knina uočeno je da je bagrem u vrtovima, okućnicama i zelenim...
Biološke, ekološke i ukrasne karakteristike javora negundovca ( Acer negundo L. ) s primjenom na krajobraznim površinama grada Knina
Biološke, ekološke i ukrasne karakteristike javora negundovca ( Acer negundo L. ) s primjenom na krajobraznim površinama grada Knina
Nikolina Buač
Javor negundovac (Acer negundo L.) je listopadno drvo iz Sjeverne Amerike, a u Hrvatsku je uvezen početkom 20. stoljeća. Cijenjen je u pčelarstvu, šumarstvu, krajobraznom uređenju te je vrlo invazivna vrsta. Najrasprostranjeniji je u kontinentalnom i submediteranskom dijelu Hrvatske. Javor negundovac (Acer negundo L.) slabo je zastupljena dendrološka vrsta na javnim gradskim krajobraznim površinama Knina, kao soliter, u drvoredu ili u skupinama. Metodom promatranja je uočeno da u...
Borba protiv prijevara - otkrivanje i spriječavanje
Borba protiv prijevara - otkrivanje i spriječavanje
Mate Jakelić
Kroz povijest svjedočimo raznim oblicima prijevara poput korupcije, krađe imovine, pronevjere, lažiranja dokumentacije, lažiranja informacija i slično. Postoje ljudi koji čine prijevare radi svoje osobne koristi, bilo to radi veće zarade, položaja na tržištu ili bilo koje druge koristi koja ih je ponukala na takvo kriminalno ponašanje. Kako bi se u budućnosti spriječio nastanak takvih prijevara, razvijene su i posebne profesije koje se bave sprječavanjem i otkrivanjem...
Brainstorming u neprofitnim organizacijama na na primjeru udruge za obrazovanje i znanost "Scienta populo"
Brainstorming u neprofitnim organizacijama na na primjeru udruge za obrazovanje i znanost "Scienta populo"
Nikolina Ivković
Brainstorming, odnosno na hrvatskom jeziku „Oluja mozgova“ jedna je od metoda grupnog, kreativnog mišljenja i iznošenja ideja koja se najčešće primjenjuje pri donošenju odluka. Branistorming učinkovit je alat, koji se koristi, kako bi se na što efikasaniji i veoma kreativan način riješio određeni problem. Zbog svoje iznimne jednostavnosti i praktičnosti metoda Brainstorminga podjednako je pogodna za rješavanje širokih i nepreciznih kao i posve uskih, stručnih...
CENTRALNA BANKA – uloga, struktura i način rada
CENTRALNA BANKA – uloga, struktura i način rada
Robertina Baković
Najvažniji igrači na financijskim tržištima širom svijeta, državni autoriteti u vođenju monetarne politike su centralne banke. Svojim djelovanjem utječu na kamatne stope, količinu kredita i ponudu novca. Sve to ima direktan učinak ne samo na financijska tržišta, nego i na ukupnu proizvodnju i inflaciju. Da bismo razumjeli ulogu centralnih banaka na financijskim tržištima i u cjelokupnom gospodarstvu, moramo razumjeti kako one funkcioniraju. Tko kontrolira centralne banke i...
CROATIA AIRLINES D.D.- ANALIZA STANJA I PRIJEDLOG MJERA PREUSTROJA
CROATIA AIRLINES D.D.- ANALIZA STANJA I PRIJEDLOG MJERA PREUSTROJA
Marijana Ramljak
Svrha financijske analize je pobliže informiranje o poduzeću, kako bi svi zainteresirani imali podlogu za donošenje adekvatnih poslovnih odluka. Analiza se provodi kako bi se utvrdila ranija uspješnost poduzeća te procijenili potencijali poduzeća u budućnosti kao i rizike koje budućnost donosi. Analiza je preduvjet racionalnog upravljanja poslovanjem i razvojem društva. Croatia Airlines d.d. hrvatska je zrakoplovna tvrtka u stalnom razvojnom uzletu. U svojih 25 godina postojanja...
Carina i carinski sustav Republike Hrvatske
Carina i carinski sustav Republike Hrvatske
Ana Antić
Tema ovog završnog rada je „Carina i carinski sustav Republike Hrvatske“. Rad se sastoji od sedam poglavlja. U prvom poglavlju, uvodu, ukratko se opisuje tematika koja će se obraditi u ovom radu. U drugom poglavlju definiraju se pojam i zadaci vanjske trgovine. U trećem poglavlju naglasak je stavljen na pojmu i funkciji suvremenih carina, podjeli i vrstama carina, pojmu i vrstama carinskih stopa, te mjerama bescarinske zaštite. U četvrtom poglavlju objašnjava se carinski sustav...

Pages