Pages

Analiza financijskog izvješća kao pokazatelj neadekvatnoga upravljanja poslovnim subjektima
Analiza financijskog izvješća kao pokazatelj neadekvatnoga upravljanja poslovnim subjektima
Kristina Jakelić
U doba globalizacije i modernizacije cjelokupnog tržišnog društva, potreba za što boljom informacijom, a isto tako i informacijom na vrijeme upravo financijski izvještaji doživljavaju svoju preobrazbu nastojeći udovoljiti novonastalim potrebama. Osim osnovnih podataka oni danas u sebi objedinjuju informacije i o poslovnim aktivnostima, procesima, proizvodnji, uslugama te brojne druge esencijalne informacije za kojima postoji potreba od strane korisnika tih istih informacija. Jasno je...
Analiza kriznog stanja poduzeća sa Zagrebačke burze
Analiza kriznog stanja poduzeća sa Zagrebačke burze
Irena Gambiroža
Tema završnog rada je „Analiza kriznog stanja poduzeća sa Zagrebačke burze“ u kojem je napravljena analiza poslovanja poduzeća Podravka d.d. Koprivnica. Za uvid u poslovanje društva i procjenu je li poduzeće u krizi ili ne putem različitih pokazatelja, koristila su se financijska izvješća preuzeta sa Zagrebačke burze. Među prvim poglavljima objasnio se pojam poslovne krize, njene vrste i uzroke, te pomoću kojih simptoma se prepoznaje strateška kriza, kriza uspjeha i kriza...
Analiza likvidnosti malih i srednjih poduzeća Šibensko-kninske županije
Analiza likvidnosti malih i srednjih poduzeća Šibensko-kninske županije
Bernarda Bilać
U Republici Hrvatskoj sektor malog i srednjeg poduzetništva je taj koji gospodarstvo u zemlji održava i čini ga stabilnijim. Usprkos naporima da se ožive aktivnosti i da se potakne razvoj malih i srednjih poduzeća, poduzetnici se na svom putu susreću sa mnogo prepreka. Usprkos svim preprekama na koje nailaze, poduzetnici se ipak mogu nastaviti razvijati u određenim poslovnim područjima. U ovom diplomskom radu nastoji se prikazati snažna veza između liderstva i razvoja malog i...
Analiza poduzetništva žena u RH
Analiza poduzetništva žena u RH
Ivana Sara Šimić
Poduzetništvo žena u posljednje vrijeme postaje sve popularnija tema i u fokusu je razmatranja teoretičara i praktičara. Hrvatska, kao i zemlje EU, ulaže velike napore kako bi potaknula žene da se sve više uključuju u poduzetničku aktivnost. U tom smislu, kroz različite politike i programe, akcijske planove i druge strateške dokumente te infrastrukturnu (potpornu) podršku, nastoji se potaknuti poduzetnička aktivnost kod žena. Međutim, jedan od glavnih problema, ali i...
Analiza prihoda od poreza i njihov značaj u proračunu Republike Hrvatske
Analiza prihoda od poreza i njihov značaj u proračunu Republike Hrvatske
Matea Poljak
Na temelju izvještaja Ministarstva financija o izvršenjima državnih proračuna Republike Hrvatske u razdoblju od 2013. godine do 2017. godine u ovome radu su analizirani porezni prihodi i njihov značaj za državni proračun. Veličina proračuna ovisi o razini prihoda koje su se ostvarili u tijeku jedne godine. Prihodi se troše za određenu namjenu u skladu s prioritetima. U većini slučajeva rashodi su veći od prihoda te tada se planira zaduživanje ili smanjenje troškova. U...
Analiza razvijenosti poduzetništva žena u RH
Analiza razvijenosti poduzetništva žena u RH
Petra Vujić
Poduzetništvo žena tema je kojoj se u posljednje vrijeme posvećuje sve veća pažnja. Hrvatska kao i zemlje EU, kroz različite politike, programe, strategije, akcijske planove i druge dokumente nastoji potaknuti razvoj poduzetničke aktivnosti kod žena. Značajnu ulogu igra i institucionalna i poduzetnička infrastruktura, kao podrška razvoju poduzetništva žena, na nacionalnoj ili lokalnoj razini. U društvu u kojem živimo žene su manje zastupljene u poduzetništvu u odnosu na...
Analiza stanja i perspektive razvoja ruralnih krajeva Ličko-senjske županije
Analiza stanja i perspektive razvoja ruralnih krajeva Ličko-senjske županije
Katarina Grbac
Ličko-senjska županija idealno je područje za razvoj ruralnog turizma koji danas postaje sve popularniji kao oblik selektivnog turizma. Rast popularnosti Like kao turističke destinacije vidljiv je posljednjih nekoliko godina. Unatoč sve većoj ponudi iz godine u godinu, ona još uvijek nije dovoljna da zadovolji potražnju. Lokalno stanovništvo počelo je shvaćati potražnju za blagodatima ovog područja, uključujući i turizam kao dio svoje kulture i aktivnosti. Uz sve veću...
Analiza stanja zdravstvenog turizma RH
Analiza stanja zdravstvenog turizma RH
Ivana Šalinović
Osnovni cilj i tematika ovog završnog rada je analiza atraktivnosti i konkurentnosti zdravstvenog turizma. Dok sve to proizlazi iz činjenice da se na globalnoj razini bilježe tendencije rasta ove grane turizma, prvenstveno iz razloga što dolazi do trendova starenja populacije, a onda samim time i do okretanja ka zdravijem životu što za sobom poteže razvoj, unapređenje i rast zdravstvenog turizma. Zdravstveni turizam predstavlja potencijal koju će u budućnosti biti pokretač i...
Analiza vrednovanja poslovnog rezultata poduzeća kao čimbenika strateškog upravljanja financijama
Analiza vrednovanja poslovnog rezultata poduzeća kao čimbenika strateškog upravljanja financijama
Sara Dizdar
U ovom radu analizira se vrednovanje poslovnog rezultata poduzeća kao čimbenika srateškog upravljanja financijama . Svako vrednovanje ili procjena poduzeća ima cilj da utvrdi i otkrije vrijednost poduzeća ili nekog dijela unutar poduzeća. Postoje razne metode , načela potrebe i komponente koje se koriste da bi se odredila vrijednost poduzeća. A sve te sastavnice na kraju imaju cilj da utvrde najrealnije novčane vrijednosri poduzeća. Teorijski se rad temelji na općenitim...
Antraks i biološki terorizam
Antraks i biološki terorizam
Damir Vojnović
Bedrenica je bolest tla tj. njezin uzročnik nalazi se u tlu u obliku spora, u kojem može preživjeti sposoban za infekciju, pa čak se i razmnožavati nekoliko desetaka godina (bedrenični distrikti). Bedrenica je septikemijska zarazna bolest različitih vrsta životinja, pretežito biljoždera, a od tih posebice preživača, u nizinskim poplavnim područjima i po kršnim poljima, koja je patološki osobita po brojnim krvarenjima, povećanom i smekšanom slezenom, nezgrušanom, poput...
Arbitraža  Spor HEP d.d.- Republika Slovenija
Arbitraža Spor HEP d.d.- Republika Slovenija
Željka Puncet
Arbitraža je način rješavanja sporova koji se sve češće koristi kao sredstvo za rješavanje sporova između poslovnih partnera. Globalizacijom i ekspanzijom prekograničnog poslovanja stvaraju se sve kompliciraniji i nužno međunarodni poslovni odnosi od kojih neki završavaju sporom. Dinamika suvremenog poslovanja zahtjeva ne samo brzo rješavanje tih sporova, već i pravovremenu organizaciju njihova rješavanja, ako do njih dođe. Iz tog razloga gotovo svi ugovori s međunarodnim...
Arbitraža i mirenje
Arbitraža i mirenje
Tomislav Maričić
Arbitraža i mirenje su dva sredstva mirnih rješavanja sporova. Za razliku od klasičnih rješavanja sporova, ova dva načina uvelike olakšavaju i ubrzavaju taj postupak. Možemo reći da sredstvima mirnog rješavanja sporova svi dobivaju, i da ih baš zbog toga treba provoditi. S obzirom na sve njegove prednosti, mirenje zasigurno predstavlja najpogodniji, najbrži i najjeftiniji način rješavanja sporova između stranaka. U ovom završnom radu obrađuju se arbitražni postupci i...

Pages