Pages

ANALIZA POSLOVANJA PUTEM OSNOVNIH FINANCIJSKIH POKAZATELJA
ANALIZA POSLOVANJA PUTEM OSNOVNIH FINANCIJSKIH POKAZATELJA
Dario Ljubas
Ovaj završni rad obrađuje analizu poslovanja putem osnovnih financijskih pokazatelja. Uz upoznavanje s računovodstvenom regulativom i setom osnovnih financijskih izvještaja, cilj ovog rada je na konkretnom primjeru učiniti analizu financijskih pokazatelja za poduzeće „Podravka“ d.d.. Ovo poduzeće je izabrano kao poduzeće koje je vrlo prepoznatljivo, dobro pozicionirano na regionalnim i europskom tržištu, ali su ga nedavno potresale financijske afere. Na izabranom poduzeću...
ANALIZA STANJA I PRIJEDLOG MJERA PREUSTROJA
ANALIZA STANJA I PRIJEDLOG MJERA PREUSTROJA
Ružica Benja
Svaki poslovni subjekt je određen vanjskim i unutarnjim čimbenicima koji utječu na njegovo poslovanje. Analizom takvih čimbenika stvara se podloga za prepoznavanje ključnih faktora uspjeha, rizika i prijetnji te podloga za donošenje strateških odluka za daljnji tijek poslovanja. Najčešće se navedeni faktori određuju SWOT analizom jer ona omogućuje preglednost i strukturiranost svih snaga, slabosti, prilika i prijetnji koje utječu na određeni poslovni subjekt. Predmet ovog...
Aktivne supstance industrijske konoplje
Aktivne supstance industrijske konoplje
Katarina Duvančić
Konoplja ( Canabis sativa L. ) je jednogodišnja biljka iz roda Cannabis. Postoji više vrsta i podvrsta biljki konoplje. Latinski naziv konoplje je Cannabis, a najpoznatije su dvije vrste Cannabisa, a to su Cannabis sativa i Cannabis indica. Te dvije vrste se najviše razlikuju po količini THC-a kojeg sadrže. . Konoplja može izdržati niske temperature do -4 0C. Konoplja je jara kultura. Konoplja se sije u drugoj polovici ožujka i početkom travnja. Sjemenke konoplje su jedini dio...
Ampelotehnički zahvati u vinogradu radi povećanja šećera u grožđu sorte "Maraština"
Ampelotehnički zahvati u vinogradu radi povećanja šećera u grožđu sorte "Maraština"
Vicko Guina
Cilj ovog rada je bio utvditi da li povećanje lisne mase ima utjecaja na povećanje šećera u grožđu sorte maraštine. Pokus je obavljen u prominskom vinogorju u vinogradu OPG Marko Duvančić. Uzgojni oblik je jednokraki kordonac. Pokusno područje je podjeljeno na 2 table, A i B. Na tabli A vršeno je zalamanje zaperaka dok na tabli B nije. Mjerenjem šećera u grožđu u razdoblju od 1.9.2020. do 24.9.2020. utvrđeno je povećanje od 4-6 °Oe na tabli B u odnosu na tablu A. Osim...
Analiza  odabranih parametara kakvoće vode rijeke Čikole
Analiza odabranih parametara kakvoće vode rijeke Čikole
Dora Odak
U radu su prikazani rezultati analize odabranih parametara kakvoće vode uzorkovane iz rijeke Čikole na području grada Drniša. Cilj je bio odrediti kakvoću uzoraka vode i je li voda iz rijeke Čikole pogodna za piće. Analizirano je pet uzoraka vode. Uzorci su analizirani na osnovu senzorskih i fizikalno-kemijskih parametara: boja, miris, temperatura, pH-vrijednost, elektrovodljivost, DPD indikator test, ukupna tvrdoća, karbonatna tvrdoća, nekarbonatna tvrdoća, organska tvar,...
Analiza RASFF obavijesti o alergenima u žitaricama i proizvodima na bazi žitarica u razdoblju 01. 01. 2015. - 31. 12. 2019.
Analiza RASFF obavijesti o alergenima u žitaricama i proizvodima na bazi žitarica u razdoblju 01. 01. 2015. - 31. 12. 2019.
Anita Krezo
Alergeni su specifične komponente hrane koje prepoznaje imunološki sustav pojedinaca, a koji rezultiraju karakterističnim alergijskim simptomima. Cilj rada bio je ispitati obavijesti RASFF sustava vezanih za alergene u žitaricama i proizvodima na bazi žitarica, a koje uključuju Hrvatsku u razdoblju 01. 01. 2015. – 31. 12. 2019. Svi podatci su preuzeti iz RASFF baze podataka i obrađeni su u programu Excel za Windows sučelje. Dobiveni podaci dali su informacije o zemlji podrijetla,...
Analiza RASFF obavijesti o žitaricama i proizvodima na bazi žitarica kontaminiranim mikotoksinima u razdoblju 01. 01. 2015. - 31. 12. 2019.
Analiza RASFF obavijesti o žitaricama i proizvodima na bazi žitarica kontaminiranim mikotoksinima u razdoblju 01. 01. 2015. - 31. 12. 2019.
Antea Nimak
Mikotoksini su sekundarni međuproizvodi plijesni, obično se nalaze u hrani kao što su žitarice, začini, sušeno voće te orašasti plodovi. Cilj rada bio je ispitati obavijesti RASFF sustava vezanih za prisutnost mikotoksina u žitaricama i proizvodima na bazi žitarica u razdoblju 01. 01. 2015. – 31. 12. 2019. Svi podatci preuzeti su sa RASFF Portala i obrađeni u programu Excel za Windows sučelje. Notifikacije iz RASFF baze podataka dali su informacije o zemlji podrijetla, zemlji...
Analiza brašna Komiškog rogača
Analiza brašna Komiškog rogača
Paulina Mijanović
Cilj ovog rada bio je provesti analizu fizikalno-kemijskih vrijednosti komercijalnog pakiranja brašna komiškog rogača, te ih usporediti s podatcima na deklaraciji originalnog pakiranja. U tu svrhu pripremljena su i uspoređena po 2 uzorka komiškog rogača kupljena u slobodnoj prodaji, te su provedene osnovne kemijske analize koje su propisane standardnim operativnim postupcima akreditiranog laboratorija.
Analiza ekonomske uspješnosti proizvodnje smilja i lavande
Analiza ekonomske uspješnosti proizvodnje smilja i lavande
Katarina Pandža
U radu se obrađuje analiza ekonomske uspješnosti proizvodnje smilja i lavande. Na osnovu provedene analize provodi se usporedba isplativosti ulaganja u navedene biljke, što je temeljni cilj istraživanja. Mjerila ekonomske uspješnosti poslovanja koja su korištena u radu su PVT, cijena koštanja, pokazatelji ekonomičnosti, proizvodnosti i rentabilnosti. Zaključci analize pokazuju da je proizvodnja smilja ekonomski uspješnija prema kriterijima pokrića varijabilnih troškova,...
Analiza financijske uspješnosti poduzeća javnog sektora Šibensko-kninske županije
Analiza financijske uspješnosti poduzeća javnog sektora Šibensko-kninske županije
Ivana Šalinović
Analiza financijske uspješnosti poduzeća javnog sektora Šibensko-kninske županije obično uključuje procjenu različitih ključnih pokazatelja. Provjerava se proračunska održivost i fiskalna disciplina, uključujući pravilno upravljanje prihodima i rashodima. Analizira se kako se resursi koriste za pružanje usluga građanima, s posebnim naglaskom na optimizaciju troškova. Ispituje se zadovoljstvo građana uslugama koje pružaju javna poduzeća, kao i poštivanje standarda...
Analiza financijskih izvještaja poduzeća „Saponia“ d.d. Osijek
Analiza financijskih izvještaja poduzeća „Saponia“ d.d. Osijek
Dragana Pavlović
Uovom završnom radu pod nazivom „Analiza financijskih izvještaja poduzeća Saponiad.d. Osijek“ napravljena je analiza temeljnih financijskih izvještaja istoimenog poduzeća, koja uvid u financijsku poziciju poduzeća u određenom vremenskom razdoblju. Pri dobijanju uvida u poslovanje Saponije koristila su se financijska izvješća preuzeta sa Zagrebačke burze. Pomoću bilance, te računa dobiti i gubitka došlo se do pokazatelja iz kojih je vidljiva tržišna...
Analiza financijskih izvještaja pomoću financijskih pokazatelja
Analiza financijskih izvještaja pomoću financijskih pokazatelja
Ana Bilan
Ovaj završni rad napisan je s namjerom da se prikaže kako analiza financijskih pokazatelja utječe na poslovanje poduzeća. U sklopu svake poslovne analize provodi se analiza financijskih izvještaja pomoću koje se podaci iz financijskih izvještaja pretvaraju u korisne oblike informacija koje naknadno mogu poslužiti u svrhu upravljanja, odnosno planiranja i odlučivanja u poduzeću. Završni rad pod nazivom „Analiza financijskih izvještaja pomoću financijskih pokazatelja”...

Pages